Město řeší kritickou situaci ve škole

Upraveno: 06.02.2020
Oddělení kontroly Magistrátu města Opavy vykonalo koncem roku 2019 kontrolu hospodaření v Základní škole na Otické ulici. Byla zjištěna řada závažných pochybení, o kterých bylo oficiálně informováno vedení města.

Radní minulý týden na základě těchto závažných zjištění rozhodli o okamžitém odvolání ředitele školy Jiřího Kupčíka. Původně měla vést školu dosavadní zástupkyně ředitele, ta však nastoupila na nemocenskou. „Chceme, aby do vedení školy byl co nejdříve jmenován někdo, kdo celou situaci uklidní tak, aby škola mohla začít normálně fungovat a situaci neodnášely děti,“ řekl náměstek opavského primátora Igor Hendrych.

Radnice dělá všechny kroky k tomu, aby byla co nejdříve pověřena řízením osoba, která do doby ukončení řádného konkurzu školu povede.

Oddělení kontroly je nezávislý orgán, který nespadá pod radu města. Personálně je oddělení kontroly obsazeno nestrannými odborníky, kteří na magistrátu pracují řadu let.

Radnice se vymezuje proti chování a jednání některých učitelů školy, kteří rozšiřováním nepravdivých informací přispěli k dalšímu vyhrocení situace ve škole.

Toto jednání, kdy se rodičům ze školního emailu rozesílají nepravdivé zprávy a rodiče jsou tak nesmyslně do této kauzy zatahováni, je značně neetické a jen vytváří umělou paniku. Na závažných pochybeních, která byla zjištěna v rámci veřejnosprávní kontroly, trváme. Radní nemohli nereagovat na výsledky kontroly. Stejně jako na opatřeních, které jsme museli udělat. Chci ubezpečit všechny rodiče, že uděláme vše proto, aby jednání některých učitelů nemělo vliv na jejich děti. Pro transparentnost jsme se rozhodli zveřejnit  protokol se zjištěními z kontroly,“ dodal Hendrych.

Roman Konečný, tiskové oddělení

Ke stažení