Město vybralo organizátora trhů

Upraveno: 05.03.2020
Ilustrační obrázek

Město Opava bude mít nového organizátora farmářských, velikonočních a vánočních trhů na roky 2020 a 2021. Z předložených nabídek komise jako nejlepší vybrala tu od Martina Žižlavského z Opavy, kterému se zájemci o prodej na letošních velikonočních trzích mohou hlásit.

„Do pátku, kdy uplynula lhůta na odevzdání žádostí, jsme obdrželi dvě nabídky na pořádání velikonočních a vánočních trhů a čtyři na farmářské trhy. Následně zasedla hodnotící komise, která posuzovala jednak nabídkovou cenu, ale také celý koncept pořádání daných trhů,“ uvedla Jana Foltysová, vedoucí odboru kanceláře primátora, který pořádání trhů zajišťuje. „Jednoznačně nejlepší návrh v obou výzvách podal Martin Žižlavský. Ten má s organizací akcí dlouhodobé zkušenosti, navíc v posledních dvou letech byl správcem jak na farmářských, tak na velikonočních i vánočních trzích. Získal tím množství poznatků, které v předložené nabídce uplatnil,“ doplnila Jana Foltysová. Výběr komise musí posvětit Rada města ve středu 26. února.

Opavané se mohou těšit na bohatý program, jehož součástí budou i akce, na jež byli zvyklí, například vynášení mařeny, zabíjačky, Ježíškovu poštu, rozsvícení stromečku a podobně. Prodejní sortiment pak nabídne výrobky regionálních prodejců. Během vánočních trhů pak na Horním náměstí navíc vyroste kluziště s leovou plochou.

Zájemci o prodejní místo či stánek se již nyní mohou hlásit Martinovi Žižlavskému, a to na tel.: 777 203 923 nebo na e-mail: martinzizlavsky@c-box.cz). 

Termíny trhů:

Velikonoční trhy

Rok 2020: 27. 3. – 9. 4. 2020 (14 dnů) – mohou se hlásit i prodejci rostlinných výpěstků, kteří budou umísťováni u kostela sv. Vojtěcha, stejně jako v roce 2019 v rámci Jarního tržiště.

Rok 2021: 19. 3. – 1. 4. 2021 (14 dnů) – mohou se hlásit i prodejci rostlinných výpěstků, kteří budou umísťováni u kostela sv. Vojtěcha, stejně jako v roce 2019 v rámci Jarního tržiště

Vánoční trhy

Rok 2020: 29. 11. (1. adventní neděle) – 22. 12. (25 dnů)

Rok 2021: 28. 11. (1. adventní neděle) – 22. 12. (26 dnů)

Farmářské trhy

Rok 2020: 17. 4.  – 7. 11. (každou středu, pátek a sobotu, vyjma státních svátků a Bílé soboty)

Rok 2021: 9. 4 – 6. 11. (každou středu, pátek a sobotu, vyjma státních svátků a Bílé soboty).

Tiskové oddělení