Zájemci mohou podat žádost o dotaci

Upraveno: 23.08.2022
Ilustrační obrázek

V průběhu celého září mohou zájemci o dotaci podávat žádosti v již tradičně vyhlašovaných oblastech, jako jsou Kultura, Prevence kriminality, Životní prostředí či Sociální služby (viz článek níže). V rámci dotačního programu Sport budou žádosti přijímány od 1. září do 15. října. Způsob podávání žádostí bude probíhat stejně jako v minulém roce, a to prostřednictvím elektronického systému Grantys. Tento systém umožní žadatelům jednoduše podat žádost a následně ji spravovat po celou dobu životnosti projektu.

V případě dotazů týkajících se způsobu podávání žádostí, jejich obsahu či správného zařazení do dotačního titulu se zájemci mohou obracet na kontaktní osoby uvedené ve vyhlášených programech.

Pro žadatele budou i letos probíhat bezplatné semináře zaměřené na bližší seznámení se změnami v dotačních programech, harmonogramem dotačního řízení na rok 2023 a způsobem práce v online systému Grantys.

 

Vyhlášení dotačních programů

Zastupitelé v červnu schválili dotační programy na rok 2023, které jsou opět vyhlášeny v oblasti Kultura, Prevence kriminality, Životní prostředí a EVVO, Sport a Sociální a související služby. Pro některé z nich byla oproti minulému roku navýšena alokace finančních prostředků. V rámci programu Kultura se budou rozdělovat 3 miliony, ve Sportu 16 milionů, u Životního prostředí a EVVO 600 tisíc a u programu Prevence kriminality 800 tisíc korun. Pro Sociální a související služby je určeno 33 milionů. Potvrzení této navržené výše finančních prostředků je závislé na schválení rozpočtu města na rok 2023. „Způsob podávání žádostí bude probíhat stejně jako vloni prostřednictvím elektronického systému Grantys, který je určen nejen pro elektronické podávání žádostí o dotaci, ale i pro správu projektu po dobu jeho realizace až po podání závěrečného vyúčtování,“ řekla Lenka Jiskrová z odboru rozvoje města a dodala: „V rámci všech dotačních programů mimo Sport bude možné podávat žádosti v termínu od 1. do 30. září. U dotačního programu Sport je lhůta prodloužena do 15. října.” 

Pro zájemce budou probíhat bezplatné semináře, zaměřené na seznámení se s jednotlivými dotačními programy, zejména s postupem při podávání žádostí elektronicky. Budou zde prezentovány také novinky a důležité změny, samozřejmě bude prostor vyhrazen i pro případné dotazy. Semináře proběhnou v zasedací místnosti rady města v přízemí budovy Hlásky. Termín jejich konání je uveden v tabulce. Pro přípravu a zpracování podkladů k žádosti se s programy můžete již nyní seznámit na webu města v sekci Dotační programy 2023.

 

Životní prostředí a EVVO

7. 9. od 16 hodin

Prevence kriminality

7. 9. od 16 hodin

Sport

12. 9. od 16 hodin

Sociální a související služby

13. 9. od 14 hodin

Kultura

14. 9. od 16 hodin

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení