Město vyhlašuje soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu

Upraveno: 25.11.2019
Jednotlivci a kolektivy se mohou opět zapojit do soutěže a vyrábět ozdoby, které budou umístěny na stromy na Dolním náměstí, na kterém se budou konat vánoční trhy. Koná se opět soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu.

Soutěže O nejkrásnější vánoční ozdobu se mohou zúčastnit děti, mládež do 15 let či školní kolektivy z mateřských a základních škol. Jednotlivci smí odevzdat pouze jednu ozdobu, ale kolektivy mohou vytvořit kolekci s 3 kusy ozdob, počet byl snížen v návaznosti na menší prostor pro zavěšení ozdob, který nabízí stromy podél chodníku. Ozdoby nesmí přesáhnout velikost 50 cm, musí být vyrobeny z odolného materiálu, například nepromokavého textilu, speciálně upraveného papíru atd. a opatřeny háčky na zavěšení.

„Práce nám zašlete nejpozději do 14. listopadu na adresu Magistrát města Opavy, odbor kancelář primátora, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo doručte do třetího patra budovy Hlásky,“ dodává Anna Kůsová Sotolářová z kanceláře primátora a zároveň připomíná, že součástí vyrobené ozdoby musí být kontakt na jejího autora: jméno, věk, adresa, telefonní číslo nebo e-mail. Kolektivy musí napsat nejen školu a kontakt, ale i třídu, která ozdoby vytvořila, a také počet dětí, jež se na výtvoru podílely.