Na Tříkrálovku lze přispět mnoha způsoby

Upraveno: 26.01.2022
Ilustrační obrázek

Zatímco loni kvůli proticovidovým opatřením bohužel Kašpar, Melichar a Baltazar nemohli chodit s Tříkrálovým poselstvím po domácnostech, letos se jich snad dočkáme. Tříkrálová sbírka 2022 bude probíhat od soboty 1. do neděle 16. ledna.

Pokud se opatření nezpřísní, budou moci koledníci v Opavě i v některých obcích alespoň někde osobně přijít s přáním Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a zároveň nabídnout možnost přispět finančním darem potřebným. Koledovat se ale bude jen na několika místech a v menším rozsahu než předloni. I proto připravila Charita Opava, která tradiční sbírku připravuje, řadu možností přispět i jinými způsoby.
Vloni se velmi osvědčily pokladničky umístěné v různých prodejnách či na pracovištích. Možnost přispět do nich proto budou mít dárci i letos, najdete je třeba v některých lékárnách, v prodejnách OD Tempo a Hruška, na střediscích Charity či na některých úřadech. Pokladničky budou vždy zřetelně označeny a zapečetěny. Seznam míst je zveřejněn na www.charitaopava a bude se aktualizovat. 
Přestože byla Charita Opava nucena zrušit tradiční Tříkrálový průvod, nechtěli pořadatelé ochudit rodiny s dětmi o možnost se se Třemi králi potkat. Ve čtvrtek 6. ledna bude v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v 17 hodin sloužena mše s požehnáním pro koledníky a všechny domácnosti. Na stejném místě se pak 9. ledna uskuteční Tříkrálová neděle. Se Třemi králi se zde můžete setkat po dopoledních bohoslužbách a odpoledne od 13 do 16.30 hodin.

„Zájemci si mohou užít atmosféru opravené vánoční katedrály a podívat se na betlém, každou půlhodinu k tomu budou hrát varhany,“ zve koordinátorka sbírky Marie Hanušová.

Poslední víkend koledování, 15. a 16. ledna, budou moci lidé využít takzvanou „Tříkrálovou pohotovost“. Když zavolají na číslo 604 175 518 a uvedou adresu, Tři králové k nim i s koledou dorazí. 

Při loňské sbírce mnoho lidí využilo možnosti bezpečně přispět online, touto formou se například pro Charitu Opava vybralo přes 400 tisíc. „Pokud byste zvolili tuto cestu, nezapomeňte, prosím, přidat k platbě na účet 66008822/0800 variabilní symbol 777988012, dar tak bude připsán konkrétně na náš účet,“ vysvětluje Marie Hanušová a připomíná, že se koledy online lze zúčastnit či na tříkrálový účet přispět až do konce ledna 2022.

Výtěžek letošní sbírky se plánuje využít k rozšíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním a pro terénní služby Charity Opava, tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a hospicovou péči. „Naše pečovatelky a zdravotní sestry se po celou dobu covidové krize starají o potřebné v domácnostech za velmi ztížených podmínek, s velkou obětavostí i osobním nasazením,“ dodává závěrem Marie Hanušová.
Průběžné informace o průběhu sbírky najdete na facebooku a webu Charity Opava.

Tiskové oddělení