Na začátku května se konají zápisy do MŠ

Upraveno: 11.05.2021
Ilustrační obrázek

Statutární město Opava po dohodě s řediteli opavských mateřských škol oznamuje, že

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2021/22

je možno podat na jednotlivých mateřských školách

ve dnech 3. až 7. května 2021.

O přijetí dítěte do předškolního zařízení rozhoduje ředitel příslušné mateřské školy za podmínek stanovených § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a při přijímání postupuje podle správního řádu (§ 165 odst. 2 písm. b) školského zákona).

Podání žádosti o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole Sedmikrásky, Opava proběhne
ve stejném termínu jako u mateřských škol.

Seznam školek najdete zde. Bližší informace naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.