Přihlaste své Nápady pro Opavu

Upraveno: 02.03.2020
Ilustrační obrázek

Chcete něco vylepšit ve svém okolí? Postavit či opravit? Radnice vyhlašuje již čtvrtý ročník Nápadů pro Opavu, participativního rozpočtu, který má podobné projekty podpořit. A letos přinese několik novinek.

Nápady pro Opavu se každý rok setkávají s velkým zájmem veřejnosti, z čehož mám obrovskou radost. Ukázalo se, že je to správná cesta, jak zapojit občany do rozhodování o našem městě, i to že Opavané mají o své město zájem. Rozhodli jsme se proto letošní Nápady ještě vylepšit. Vyčleníme na ně více peněz a pravidla jsme upravili tak, že se dostane na více projektů,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora a autorka projektu Hana Brňáková.

Letos město na tyto projekty vyčlení 1,5 milionu korun, jen pro srovnání na první ročník šlo 300 tisíc korun. Další změnou je rozdělení na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ projekty od 101 do 400 tisíc korun. „Díky této změně bude podpořeno mnohem více Nápadů,“ řekla Brňáková.

Nově se mohou přihlásit i neúspěšné projekty z předchozího ročníku, pokud splní nová pravidla. Projekty situované do městských částí nebo týkající se městských příspěvkových organizací musí mít kladné stanovisko starosty či ředitele organizace. Předkladatel musí mít 15 a více let a může předložit pouze jeden nápad.

Nápady, které se musí realizovat na majetku či pozemcích města, můžete předkládat od středy 15. ledna 12 hodin prostřednictvím webových stránek města www.opava-city.cz/napadyproopavu  do pondělí 2. března 12 hodin. Aby byly projekty co nejlépe připravené, rozhodli jsme se uspořádat seminář pro předkladatele. Ten se uskuteční v pondělí 13. ledna od 16 hodin v zasedací místnosti rady města na Hlásce.

Hlasování o nápadech, které prošly všemi fázemi hodnocení, bude probíhat pouze elektronicky, a to na webových stránkách statutárního města Opava www.opava-city.cz v termínu od 1. června 12 hodin do 15. června 12 hodin. Každý může dát 1 hlas. Statutární město Opava zřídí v rámci Turistického informačního centra veřejné hlasovací místo, na kterém mohou v rámci úředních hodin hlasovat lidé, kteří nemají přístup k internetu.  

Konečné výsledky budou zveřejněny v úterý 16. června ve 12 hodin na webu a facebooku města.

Úspěšné projekty se budou realizovat od 1. července do 31. prosince 2021.