Nařízení vydaná v souvislosti s epidemií koronaviru

Upraveno: 22.10.2020
Ilustrační obrázek

INFORMACE SPOJENÉ S KORONOVIROVOU SITUACÍ NA OPAVSKU NAJDETE TAKÉ ZDE.


Od 24. 10. 2020 do odvolání platí nařízení č. 29 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o příjmu do zařízení sociálních služeb.

----------------------------------------------------------------------------

Od 21. 10. platí na celém území České republiky tato nová Usnesení vlády ČR (krizové opatření):

 • o zákazu volného pohybu osob
 • o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
 • o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů 
 • o provozu vysokých škol, provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a provozu školských výchovných a ubytovacích zařízení

Od 21 10. platí na celém území České republiky Usnesení Ministerstva zdravotnictví ČR o nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejně přístupných místech v zastavěném území obcí a v motorových vozidlech.

----------------------------------------------------------------------------

Od 14. 10. platí na celém území České republiky tato nová Usnesení vlády ČR:

 • o provádění a poskytování sociálních dávek
 • o poskytování péče pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • o zákazu vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb - opatření se týká domovů pro seniory a domovy se zvláštním režimem.
 • o poskytování sociálních služeb
 • o omezení konání hromadných akcí - ruší usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 996, vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.
 • o péči o děti - týká se zřizovatelů škol a školských zařízení.
 • o zajištění mediků
 • o provozu školských zařízení - ruší usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.

Od 14 10. platí na celém území České republiky Usnesení Ministerstva zdravotnictví ČR o krajských koordinátorech intenzivní péče.

----------------------------------------------------------------------------

Od 13. 10. platí na celém území České republiky Usnesení Ministerstva zdravotnictví ČR o nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nahrazuje mimořádné opatření č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN ze dne 17. 9. 2020.

----------------------------------------------------------------------------

12. 10. 2020 zrušila KHS se sídlem v Ostravě své mimořádné opatření č. 26 ze dne 9. 10. 2020 v oblasti omezení školských zařízení na celém území Moravskoslezského kraje a nahrazuje jej usnesením vlády ČR č. 998 o přijeti krizového opatření, které stanoví podmínky pro provoz školských zařízení na celém území České republiky od 12. 10. 2020.

----------------------------------------------------------------------------

Od 12. 10. do 25. 10. platí na celém území České republiky tato nová Usnesení vlády ČR:

 • o zákazu a omezení konání hromadných akcí
 • o omezení provozu škol a školských zařízení
 • o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb 
 • o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

----------------------------------------------------------------------------

Od 9. 10. do 11. 10. platí na celém území České republiky Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (zákaz a omezení kulturních a sportovních akcí). Ke stažení zde.

----------------------------------------------------------------------------

Od 5. 10.  platí na celém území České republiky nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, týkající se omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb a mimořádné opatření týkající se ochrany státní hranice.
Současně bylo zrušeno mimořádné opatření zákazu a omezení hromadných akcí s účinností od 5. 10. 2020. Nadále je důležité se řídit usnesením vlády o přijetí krizového opatření ze dne 30. 9. 2020 č. 958 (součást usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu na území ČR), které specifikuje zákaz a omezení hromadných akcí.

Od 5. 10. do 18. 10. platí omezení provozu školských zařízení na území celého Moravskoslezského kraje.
Dokument KHS se sídlem v Ostravě najdete zde.

Od 5. 10. Vláda České republiky rozhodla o vyhlášení nouzového stavu a to na dobu 30 dnů. 
Celé znění usnesení vlády najdete zde.

----------------------------------------------------------------------------

Od 24. 9. do 7. 10. platí na celém území České republiky nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se omezení provozoven a provozu služeb a zákaz a omezení hromadných akcí. Ke stažení jsou níže.

----------------------------------------------------------------------------

Od 18. 9. platí na celém území České republiky nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se nošení ochranných prostředků, omezení provozoven a provozu služeb a zákaz a omezení hromadných akcí. Ke stažení jsou níže.

----------------------------------------------------------------------------

Od 10. 9. platí na celém území České republiky nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, která jsou ke stažení níže.

----------------------------------------------------------------------------

Od 1. 9. platí na celém území České republiky nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která jsou níže ke stažení. 

----------------------------------------------------------------------------

Od 14. 8. od 12.00 hodin platí  na území města Opavy (a dalších měst a obcí v nařízení vyjmenovaných ) nová opatření KHS, která najdete zde.

Zároveň je stále nutné respektovat a dodržovat také nařízení Ministerstva zdravotnictví pro celou ČR, vždy přitom platí přísnější z těchto dvou.

----------------------------------------------------------------------------

Od 7. 8. od 12.00 hodin platí pro okres Opava nařízení KHS, která najdete zde.

Stále je přitom nezbytné respektovat zároveň i pravidla nařízená Ministerstvem zdravotnictví pro celou Českou republiku, vždy je nutné dodržovat přísnější z obou nařízení !!!

----------------------------------------------------------------------------

Od 27. 7. jsou stále platná mimořádná opatření  vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje ode dne 24.7., zároveň od půlnoci platí nová nařízení Ministerstva zdravotnictví.

----------------------------------------------------------------------------

Od 24. 7.  jsou platná nová mimořádná nařízení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  a nařízení  Ministerstvo zdravotnictví.  Na Opavsku stále platí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách i ve veřejné dopravě. Na akcích může být přítomno až 1 000 osob, které jsou však povinny nosit roušku. Limit pro pobyt na koupališti se zvyšuje na 500 lidí.

!!! Je potřeba respektovat a řídit se nařízeními KHS i ministerstva. Vždy je nutné splnit přísnější podmínky těchto opatření, jejichž plné znění najdete v příloze.

----------------------------------------------------------------------------

Dne 17.7. vydala KHS nařízení, kterým vyhlašuje mimořádná opatření v souvislosti s epidemií koronaviru a to s účinností od 17. 7. od 12.00 hodin do 24. 7. do 5:59 hodin.

Opatření bylo vydáno z důvodu nárůstu počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza Covid-19 na území našeho kraje (vznik nových lokálních ohnisek mimo Karvinsko a Frýdecko-Místecko a nárůst počtu případů u přeshraničních pracovníků pracujících na území celého MSK).

----------------------------------------------------------------------------

Úplné znění nařízení najdete níže v příloze a na webových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: http://www.khsova.cz/homepage/korona-virus a také na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/ .