Návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2017

Upraveno: 25.11.2019
V souladu se zákonem předkládáme občanům návrh rozpočtu statutárního města Opava na rok 2017. O jeho definitivní podobě budou rozhodovat zastupitelé na svém zasedání v pondělí 12. prosince.

Vážení občané,

v souladu s § 2, odst. 1 a §11, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a platným Jednacím řádem ZMO, článek 7, bod 8, vám předkládám návrh rozpočtu Statutárního města Opava na rok 2017 dostupný na této adrese.

Návrh schválila Rada Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 23.11.2016  a definitivně o něm rozhodne Zastupitelstvo Statutárního města Opavy dne 12.12.2016.

Své dotazy a připomínky můžete uplatnit písemně k rukám vedoucího finančního a rozpočtového odboru Ing. Miroslava Drösslera nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend Ing. Lenky Grigarové do 9.12.2016 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2016.

K zasílání dotazů můžete rovněž využít e-mailovou adresu: rozpocet@opava-city.cz

Ing. Radim Křupala
primátor