Nejlepší školáci loňského roku si převzali ocenění

Upraveno: 04.03.2020
Ilustrační obrázek

Celkem třináct nejlepších žáků a žaček z opavských základních škol včetně těch speciálních, převzalo ve čtvrtek 27. února dopoledne ocenění Žák roku 2019 z rukou první náměstkyně primátora Hany Brňákové. Kromě pamětních listů obdrželi i upomínkové předměty a peněžní poukázku.

„Žáky nominovali ředitelé a ředitelky základních škol. Oceněni byli všestranně nadaní žáci, kteří v různých vědomostních a sportovních soutěžích a olympiádách dosahují nejlepších výsledků,“ uvedla Andrea Štenclová vedoucí odboru školství.

Všechny přítomné v úvodu slavnostního předávání přivítaly svým gymnastickým a pěveckým vystoupením žákyně Základní školy Šrámkova. Úvodní řeč pronesly vedoucí odboru školství Andrea Štenclová a náměstkyně primátora Hana Brňáková. Poté byli jednotliví žáci představeni krátkým medailonkem z úst zástupkyně vedoucí odboru školství Evy Dostálové a převzali si nejen ocenění, ale také slova chvály a podpory do dalších životních kroků. Žáci byli chváleni nejen za to, co za svůj krátký život již dokázali, ale také za to, že i přes velké nadání zůstávají všichni skromnými lidmi. Mnozí z nich na závěr předvedli svůj talent i prakticky – v prezentaci na PC, hře na klávesy nebo na kytaru.

Fotografie z předávání najdete na facebooku města.

Ocenění:

Carbol Šimon (9. třída, ZŠ a Praktická škola Slezského odboje)

Šimon je velký bojovník a tak dosahuje ve škole pěkných výsledků. Svěřené úkoly plní svědomitě, je pečlivý a ve vyučování vždy aktivní. Také domácí příprava na vyučování je u něj příkladná, rodina je mu v tom velkou oporou. Rok od roku se jeho školní prospěch zlepšoval a nyní v deváté třídě prospěl s vyznamenáním. V letošním školním roce se velmi aktivně zapojil do přípravy vystoupení na školní slavnosti a také do dobrovolnické aktivity ke zlepšení životního prostředí. Má velmi veselou a kamarádskou povahu, i zdravou dávku sebevědomí.

Černá Jana (ZŠ Vrchní, nyní studentka Mendelova gymnázia)

Janě vždy velmi záleželo na rozšiřování a prohlubování znalostí angličtiny, a přestože nenavštěvovala žádné kurzy, svůj mimořádný talent uměla vhodně zužitkovat a rozvíjet. Dosažené znalosti, dovednosti a přirozenost jejího jazykového projevu jí přinesly velké úspěchy v okresním i krajském kole olympiády. V okresním kole nenašla přemožitele a skončila na prvním místě, v krajském kole pak obsadila krásné třetí místo. Má nejen jazykové, ale rovněž matematické nadání. To dokazuje její umístění v okresním kole matematické olympiády, kde skončila na čtvrtém místě. Ve volném čase se ráda věnuje malování pro radost, stala se také autorkou plakátu, který reprezentoval školu v mezinárodním programu.

Drápela Filip (9. třída, ZŠ Dostojevského)

Filip vyniká v mnoha činnostech. Ve sportu je úspěšný v kolektivních hrách. Školu reprezentuje v přátelských utkáních ve florbalu, boccie, mölkky a goalballu. Rád se účastní sportovně ozdravných pobytů na horách a cyklovýletů. Jeho výtvarné práce jsou originální a bývají vystaveny v obchodním centru Breda. Je členem školního ekotýmu, aktivně se zapojuje do projektů v oblasti environmentální výchovy. Jeho zálibami jsou práce s počítačem, jízda na kole a venkovní sportovní aktivity. Ochrana přírody a zdravý životní styl je pro něj samozřejmostí. Je to zodpovědný, usměvavý a klidný žák, který je vždy ochoten pomoci ostatním. Pro své povahové vlastnosti je spolužáky vnímán jako výborný kamarád.

Drábková Michaela (ZŠ Englišova, nyní studentka Mendelova gymnázia)

Míša je výborná žákyně, která vyniká snad ve všech oblastech. Je to cílevědomá, svědomitá a aktivní dívka. Má všeobecný přehled a umí vystupovat na veřejnosti. Je velmi přátelská, spolehlivá a ochotná. Účastnila se olympiády z českého jazyka, ale také z jazyka anglického, kde se probojovala do okresního kola, v němž získala sedmé místo. Aktivně se zapojovala do matematických olympiád, Pythagoriády a logické olympiády. Každoročně byla posilou školního týmu v soutěži ZOO Ostrava. Ve škole také hrála divadlo a zpívala ve školním sboru. Na přehlídce folklorních zpěváků se umístila na krásném pátém místě. Míša také ráda kreslí a tančí. Její zálibou je i sport, zejména lyžování a volejbal, což prokázala účastí v okresním i krajském přeboru.

Galdiová Sára (9. třída, ZŠ Otická)

Sára je velmi svědomitá, bystrá, má dobré logické myšlení. V testování žáků 9. tříd Scio dosáhla percentilu 96 v matematice a percentilu 100 z českého jazyka i obecně studijních předpokladů. Zvládla školní kolo chemické olympiády. Účastní se zápolení mezi chemiky „Hledá se nejlepší chemik v ČR“. Zvítězila ve školním kole olympiády v angličtině i jazyku českém. Výborně reprezentovala školu v soutěžích v němčině, matematice nebo přírodopise. Zapojila se do školního kola olympiády z fyziky a zeměpisu. Podílí se na realizaci projektu „Paměť národa“ společnosti Post Bellum „Příběhy našich sousedů“. Jako členka Akční skupiny, pomáhala s přípravou a realizací široké škály projektů pro spolužáky. Hraje na klavír a housle. Navštěvuje lekce Kung –fu.

Hilovský Jan (9. třída, ZŠ Šrámkova)

Honza dosahuje dlouhodobě skvělé studijní výsledky. Velmi úspěšné reprezentuje školu v dějepisné olympiádě a to jak na okresní, tak krajské úrovni. Letos se mu již podruhé podařilo s přehledem zvítězit v okresním kole dějepisné olympiády, což ho taktéž podruhé automaticky nominovalo do krajského kola, kde v minulém školním roce skončil na 4. místě. Sám sebe charakterizuje jako detailistu se smyslem pro humor. Je lehčí pesimista, zvídavý a je společenský. V kolektivu je oblíbený, zejména pro svou ochotu a vstřícnost. Mezi jeho největší koníčky patří historie, četba knížek, zvláště hororů, a turistika. Rád vaří a hraje strategické počítačové i deskové hry. Zajímá se o dění kolem sebe, i na světové úrovni.

Chobot Marek (9. třída, ZŠ Edvarda Beneše)

Marek je všestranně nadaný, cílevědomý žák se smyslem pro povinnost. Dosahuje výborných studijních výsledků ve všech oblastech a patří tak k nejlepším žákům školy. Zvláště v přírodovědných předmětech je v učivu napřed. K oblíbeným předmětům sám řadí matematiku, chemii, informatiku, angličtinu a němčinu. Složil mezinárodně platnou Cambridgeskou zkoušku z anglického jazyka na úrovni B1. Pravidelně se účastní předmětových olympiád z matematiky, fyziky, anglického i německého jazyka, dějepisu a chemie. Úspěšný byl také počítačové soutěži Bajtík. Nejvýraznějším úspěchem je 1. místo v regionálním kole soutěže Hledáme mladého chemika a postup o celostátního kola. Ve volném čase se zajímá o programování a 3D modelování, rád řeší logické příklady, hledá souvislosti v biologii živých organismů, čte a sleduje dokumenty v angličtině.

Klubalová Adéla (9. třída, ZŠ Ilji Hurníka)

Adélka patří mezi všestranně nadané (renesanční) osobnosti. Soustavně dosahuje skvělých studijních výsledků. Vyniká v přírodních i humanitních předmětech, ale i ve sportu. Zúčastnila se mnoha soutěží a olympiád v češtině, matematice, biologii a úspěšně reprezentovala školu i v lyžování. Mezi její největší zájmy patří zpěv a hra na klavír. Se školním pěveckým sborem Domino pravidelně absolvuje množství koncertů na opavských festivalech Další břehy, Bezručova Opava, celostátních sborových přehlídkách i mezinárodních koncertních turné sboru (Venezia Music Festival – Benátky 2018, World Choir Games – Švédsko 2019). Zpívala lidové písně v soutěži Opavský skřivánek a v minulých sezonách účinkovala ve Slezském divadle v Opavě v operách Liška Bystrouška, Carmen, Komedianti a v muzikálu Mrazík.

Ruský Filip (9. třída, ZŠ Boženy Němcové)

Filip je tvůrčí osobností všestranných zájmů, zodpovědný a férový chlapec, který dosahuje vynikajících studijních výsledků. Ačkoli k jeho oblíbeným předmětům patří matematika a fyzika, s přehledem a lehkostí exceluje i v předmětech humanitních. Školu úspěšně reprezentuje v soutěžích vědomostních a dovednostních. Skvěle se umístil i v okresním kole Dějepisné olympiády. V soutěži Mladý chemik se zařadil mezi nejlepší řešitele. V rámci dějepisného projektu Příběhy našich sousedů natáčel se svým týmem životní příběh člověka, který byl v dětství vězněn v koncentračním táboře Terezín. Od malička se věnuje tenisu a v posledních letech fandí týmu Olomouce a domácímu HC Slezanu Opava v ledním hokeji.

Šindlářová Sabina (9. třída, ZŠ Opava-Kylešovice)

Sabina je všestranně nadaná, pilná, pracovitá a snaživá. Své organizační schopnosti uplatňuje v práci ve školním parlamentu a školních i mimoškolních akcích. Vědomosti zúročuje na olympiádách z českého, německého a anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu, nebo na astronomické olympiádě. Nejlepších výsledků dosáhla v soutěžích z chemie (soutěž Korchem, Chemquest). Úspěšně reprezentuje školu ve sportovních soutěžích (stolní tenis, futsal, florbal, přespolní běh, atletický čtyřboj). Navštěvuje kroužek sportovní gymnastiky. Své umělecké nadání prokazuje hrou na kytaru. Na další nástroje (zobcovou flétnu, klavír, ukulele a elektrickou kytaru) se učí hrát sama.

Štorková Alena (9. třída, ZŠ Mařádkova)

Alena si svou nominaci zasloužila zejména svou všestranností. Po celou dobu školní docházky dosahuje vynikajících výsledků, hodnocených na vysvědčení samými výbornými. Své znalosti a dovednosti prokázala v nejrůznějších soutěžích, účastnila se olympiád v českém i anglickém jazyce. Největší úspěchy dosáhla se svým družstvem v přírodopisné soutěži ZOO Ostrava, kde se účast v základním kole vždy proměnila na účast ve finále a první místo v opravdu silné konkurenci mnoha škol. Aktivně odpočívá, jejím koníčkem je střelba. Ráda se toulá přírodou a doplňuje svou sbírku minerálů. Mezi její velké záliby patří četba, péče o domácího mazlíčka, ráda a skvěle peče různé dobroty.

Vránová Kateřina (9. třída, ZŠ Havlíčkova)

Katka je ochotná, milá a spolehlivá dívka, která ráda pomáhá svým spolužákům. Přesto, že není průbojná, dokáže si obhájit svůj názor. Velice ráda a krásně zpívá. Celou dobu své školní docházky působila v pěveckých sborech Slavíčci a Lentilky. Reprezentuje školu v sólovém i sborovém zpěvu na významných kulturních akcích školy, v pěvecké soutěži Začarovaná písnička. Ve volném čase ráda tančí, maluje, miluje přírodu a pečuje o domácí mazlíčky.

Wajdová Alžběta (9. třída, ZŠ T. G. Masaryka)

Alžběta vyniká svou pílí, pracovitostí, ochotou a skromností. Z Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice si odvezla medaili v kategorii grafika. Hraje na housle, violu, zpívá a tancuje ve folklorním souboru a hraje v cimbálové muzice. V pěvecké soutěži Opavský skřivánek nenašla v regionálním finále přemožitele. Svůj logický úsudek a matematický talent zúročila v matematických soutěžích Klokan, Pythagoriada nebo Pangea, v Mistrovství ČR v sudoku nebo týmové šifrovací soutěži Technoplaneta, robotické soutěži First Lego league nebo v soutěži Prezentace 2019, kde se umístila se svým družstvem na 2. příčce. Účastnila se olympiád v dějepise a v českém jazyce nebo Olympiádě mladých chovatelů, kde v okresním kole získala druhé místo. Již čtvrtým rokem zastupuje svou třídu v žákovské radě. Má skvělý přístup k dětem.