Nouzový stav končí, jaké změny čekají Opavu od pondělí?

Upraveno: 27.05.2020

Nedělním ukončením nouzového stavu dochází v Opavě k několika změnám. Končí činnost krizového štábu, rozvozy obědů a nákupů pro potřebné či distribuce roušek. Končí i parkování zdarma v zónách placeného stání. I nadále platí omezený volný pohyb v budovách magistrátu, občané zde budou mít přístup pouze po předchozí rezervaci.

„Doufáme, že to nejhorší máme za sebou. Chci poděkovat všem, kdo pomohli koronavirovou pandemii zvládnout, byť osobně si myslím, že úplně vyhráno ještě není. Děkuji jak lidem pracující v první linii, od zdravotníků přes řidiče MHD, pracovníky krizového štábu, prodavačky, hasiče, policisty, členy Českého červeného kříže a dalších dobrovolnických organizací, zaměstnance Technických služeb až po vojáky. A děkuji všem Opavanům, kteří se zachovali naprosto úžasně a disciplinovaně. Šili pro potřebné roušky, pomáhali, chovali se příkladně. Moc jim za to děkuji,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

K jakým změnám tedy od pondělí dojde? S ukončením nouzového stavu končí i telefonní a e-mailové linky krizového štábu. Ukončen bude i provoz tzv. jídlolinek, prostřednictvím kterých si potřební občané mohli objednávat dovoz obědů a nákupy jídla a drogerie. Ruší se i distribuce roušek, které město rozváželo zejména seniorům či nemocným.

S ukončením nouzového stavu se muselo zrušit parkování zdarma v parkovacích zónách. Vláda o zrušení rozhodla počátkem května, vedení radnice pak rozhodlo, že se parkovné nebude vybírat do konce nouzového stavu. Zrušilo se i místo připravené pro případ karantény lidí bez domova.

Provoz MHD se od pondělí 18. května vrací do běžného provozu s tím, že nebudou obsluhovány trolejbusové linky 202, 204, 205 a 210, využívané především žáky a studenty. Od 1. července pak budou platit běžné letní jízdní řády.

I nadále platí omezení volného pohybu klientů po budovách magistrátu, očekáváme, že to bude po dobu zhruba jednoho týdne. Pokud je to možné, prosíme o upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu. Veřejnost do budov magistrátu bude vstupovat jen na základě on-line objednávky nebo telefonicky, písemně či elektronicky domluvené osobní návštěvy s konkrétním zaměstnancem úřadu. Klient bude vyzvednut u vstupu do budovy zaměstnancem úřadu a po provedení potřebných úkonů bude zaměstnancem odveden k východu z budovy. V případě platby na pokladně bude klient taktéž doprovázen zaměstnancem. Před vstupem do budovy musí podepsat čestné prohlášení, že nemá příznaky onemocnění COVID-19. Vstup zjevně nemocným nebo lidem bez roušky nebude umožněn.

Podatelna (Horní náměstí 69 - Hláska) je pro veřejnost otevřena v rámci běžných úředních hodin. Podací místo – Krnovská 71C (vchod od ulice Krnovská) – bude pro veřejnost otevřeno v době úředních hodin. Občan přinese podání vchodem od ulice Krnovská, vstoupí do vstupního meziprostoru, zazvoní na instalovaný bezdrátový zvonek a pracovnice z vnitřního prostoru vestibulu poštu převezme. Kontaktní místo veřejné správy Czech POINT je znovu v provozu jak na Krnovské 71B, tak i na podatelně Horní nám. 69.

Pokladna Krnovská 71B bude v provozu pouze pro klienty, kteří budou řešit svoji záležitost v rámci předem domluveného osobního jednání s konkrétním zaměstnancem úřadu. Klient si nemůže domluvit pouze platbu na pokladně (např. poplatek za komunální odpad), úhrady na této pokladně musí souviset s domluvenou schůzkou a s provedenými úkony. Dále pokladna řeší záležitosti v souvislosti s výkonem opatrovnictví ze strany města apod. Úřední doba této pokladny je shodná s úřední dobou úřadu.

Pokladna Horní náměstí 67 bude v provozu pro všechny klienty, budou otevřeny dvě pokladny, občané budou dodržovat minimální odstupy. Úřední doba této pokladny je shodná s původní úřední dobou pokladny.

Upřednostňována je bezhotovostní platba např. prostřednictvím Portálu občana. Děkujeme za respektování těchto opatření.

Roman Konečný, tiskové oddělení