Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Opavy 16. 12. 2019

Upraveno: 12.12.2019
Letos poslední zasedání opavského zastupitelstva proběhne v pondělí 16. prosince od 9.00 v Kulturním domě Na Rybníčku. Projednávat se bude mimo jiné rozpočet města na příští rok. Dotazy a připomínky občanů jsou na programu od 13 hodin.

POZVÁNKA

 na 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy, které se koná dne 16.12.2019 od 09:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Program

1.

Zahájení 
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu 
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise 
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání zastupitelstva města 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví místní poplatky 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Mgr. Renáta Mrákotová

6.

Schválení dodatku č.3 ke smlouvě - Komerční banka a.s. 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

7.

Rozpočet města Opavy na rok 2020, Rozpočtový výhled 2021-2022 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

8.

Schválení dodatku č.1 ke smlouvě - Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s. 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

9.

Dodatek č.1 ke smlouvě - Basketbalový klub Opava a.s. - provoz 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

10.

Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava - výstava Opava železniční 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

11.

Dotace ostatní - Myslivecký spolek Opavice - redukce holubí populace 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

12.

Dotace ostatní - Janáčkova filharmonie Ostrava - 2.abonentní cyklus symfonické hudby 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

13.

Dotace ostatní - Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. - slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2019 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

14.

Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - ZŠ Havlíčkova, ZŠ Dostojevského, Mendelovo gymnázium Opava, Preeduk, Slezská univerzita Opava, ZZS, SK policie Opava, HZS MSK, ČČK 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

15.

Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - Slezský fotbalový club Opava a.s., Slezský FC Opava, z.s. 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

16.

Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - Hokejový klub Opava s.r.o. 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

17.

Přímá podpora z rozpočtu SMO 2020 - schválení smluv - Basketbalový klub Opava a.s. 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

18.

Poskytnutí finanční podpory pro vybudování nové veřejné účelové komunikace napojené z ul. Hradecká 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Irena Bednářová

19.

Nabídka na odkoupení podílu nemovitosti, Praskova 457/1, Opava 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

20.

Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Ladislava Halfarová

21.

Uznání dluhu a dohoda o jeho splátkách 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Jiří Lehnert

22.

Majetkové záležitosti - výkup části pozemku parc.č. 1169/5 - orná půda 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

23.

Majetkové záležitosti - vydržení ul. Ovocná 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

24.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku zahrada, záměry prodejů 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

25.

Majetkové záležitosti - úplatný převod Skřipov 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

26.

Majetkové záležitosti - výkupy pozemků 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

27.

Majetkové záležitosti - darovací smlouva SSMSK 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

28.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod bytovými domy s nebytovými prostory 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

29.

Majetkové záležitosti - výkup části pozemku parc.č. 2345/8 - ostatní plocha 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková
přizváni Ing. Radka Honková

30.

Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 ke kupní smlouvě se společností Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

31.

Majetkové záležitosti - smlouvy o bezúplatném převodu s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

32.

Majetkové záležitosti - kupní smlouva - výkup pozemku pod chodníkem 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

33.

Majetkové záležitosti - kupní smlouva - prodej podílů na přístupové komunikaci v garážišti Hradecká 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

34.

Majetkové záležitosti - smlouva o zřízení práva stavby, areál TSmO 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

35.

Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku, záměry prodeje pozemků a záměr směny pozemků 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

36.

Majetkové záležitosti - Dohoda o omezení zákazu zcizení a zatížení 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

37.

Majetkové záležitosti - prodej zahrad 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
přizváni Bc. Dalibor Majdanics

38.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics
přizváni Bc. Dalibor Majdanics

39.

Změna maximální výše nákladů v chráněných dílnách Charity Opava 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

40.

Závazek SMO na spolufinancování sociálních služeb Vila Vančurova o.p.s. 
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

41.

Smlouva o zápůjčce pro Středisko volného času, Opava 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

42.

Dodatky ke Zřizovacím listinám 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

43.

Plán rozvoje sportu statutárního města Opavy na období 2020 - 2025 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

44.

Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice o příslib k předfinancování a spolufinancování projektu 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

45.

Žádost Základní školy Opava, Vrchní 19 o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

46.

Dohoda o spolupráci - rekonstrukce železničního osobního nádraží Opava-západ ve vlastnictví SŽDC, státní organizace a přednádražního prostoru v majetku Statutárního města Opavy 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Martin Dostál

47.

Program Kultura 2020 - schválení dotací 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

48.

Program Prevence kriminality 2020 - schválení dotací 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

49.

Program Sport 2020 - schválení dotací 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

50.

Program Životní prostředí a EVVO 2020 - schválení dotací 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

51.

Program Sociální a související služby 2020 - schválení dotací 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

52.

Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2019, 2020 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Veronika Bittová

53.

Podání žádosti o dotaci na projekt "Zvýšení kapacity Domova pro seniory, Rolnická 24" 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Petra Vlčová

54.

Vystoupení Statutárního města Opava z asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Mgr. Veronika Bittová

55.

Regenerace sídliště Opava - Kylešovice, II. etapa 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Barbora Raidová

56.

Studie proveditelnosti - Dukelské kasárny (A) 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Jaromír Hudeček

57.

Hokejový klub Opava, s.r.o. 
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval René Holuša

58.

Basketbalový klub Opava, a. s. 
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Petra Brigulová, DiS.

59.

Změna územního plánu 
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Monika Pazderová

60.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01644/2019/RRC o spolupráci při realizaci projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" 
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

61.

Program Poskytování návratné finanční výpomoci 
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Marie Vavrečková

62.

Realizace investičních akcí v roce 2020 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Jana Onderková

63.

Investiční akce - seznam projektových dokumentací na rok 2020 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Iveta Lichvárová

64.

Záměr přípravy a realizace aquacentra v Opavě

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

zpracoval Ing. arch. Petr Stanjura

(materiál bude projednáván od 13:30 hodin)

65.

Darovací smlouva v rámci studentských prací "Zatraktivnění parku Joy Adamsonové" 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Carmen Dvořáková

66.

Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva v roce 2020 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

67.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva) 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

68.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO 
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

69.

Pojmenování nové ulice 
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

70.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města 
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

71.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města  

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

zpracoval Renata Zahradníková

72.

 Dotazy, připomínky a podněty občanů města 

písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil

zpracoval Renata Zahradníková
(materiál bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

73.

Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Ing. Magda Handlosová

74.

Závěr 
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

Za správnost: Bc. Jana Müllerová, vedoucí oddělení organizačního

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.

primátor města

 

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka    

 

  • Bod 72/9 Dotazy, připomínky a podněty občanů města

            (projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

  • Bod 64/9 Záměr přípravy a realizace aquacentra v Opavě

            (projednáván od 13:30 hodin po bodu 72/9)

           PREZENTACE - přizván  Ing. Radek Steinhaizl, Relaxsolution s.r.o.