Novinky ve vydávání občanek, cestovních pasů a řidičáků

Upraveno: 03.02.2020
Několik novinek přináší novely zákona v souvislosti s vydáváním řidičských a občanských průkazů, ale i cestovních dokladů. Všechny začnou platit od 1. července. Na řidičák například nebudete potřebovat fotografii, občanky budou mít čip.

Několik novinek přináší novely zákona v souvislosti s vydáváním řidičských a občanských průkazů, ale i cestovních dokladů. Všechny začnou platit od 1. července.

Občanské průkazy a pasy

Všechny nově vydané občanské průkazy budou mít kontaktní elektronický čip, který slouží k elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy. „Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje nebo tak může učinit i později. Aktivovaný čip pak umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele uloženým v kontaktním elektronickém čipu,“ uvedla vedoucí oddělení evidence obyvatel Karolína Skřontová. Dosud byly občanky s čipem vydávány pouze na požádání za poplatek 500 korun. Nyní budou čipy ve všech a zdarma. Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti. Nebude prováděna hromadná výměna dokladů.

Další důležitou novinkou bude možnost požádání o vydání občanky a pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. „Požádat bude možné u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva vnitra,“ doplnila Karolína Skřontová s tím, že vyzvednout vyhotovené doklady ve zkrácené lhůtě do 24 hodin však bude možné pouze u ministerstva.

V případě, že občanský průkaz ztratíte, nebo vám bude ukraden, zničen, tak již nepočítejte s tím, že dostanete náhradní s měsíční platností. Občanka bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc bude vydávána nově pouze z důvodu volebního práva. V ostatních případech si musíte nový občanský průkaz nechat bezodkladně vyřídit.

V souvislosti s výše uvedenými novinkami došlo také ke změnám poplatků. Jejich ak­tuální podobu najdete na webových stránkách města a také na webu Ministerstva vnitra.

Při vyřizování dokladu budete mít možnost uvedení telefonního čísla nebo e-mailu, na který vám přijde informace o vyhotovení dokladu.

Řidičské průkazy

Nejdůležitější novinkou u řidičských průkazů je, že vydání řidičáku nebo jeho výměna bude možná od 1. července na jakémkoli úřadu obce s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. „Jakýkoliv úřad také bude nově vyřizovat záležitosti týkající se průkazů profesní způsobilosti a paměťových karet řidičů do tachografů,“ poznamenal vedoucí oddělení dopravně správních agend Martin Černý, který doplnil, že úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti.

Jistě příjemnou změnou je fakt, že již nebude nutné přikládat papírovou fotografii. Nově bude pořízena přímo na úřadě nebo získána z registru veřejné správy. „Pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu bude muset žadatel přinést vlastní papírovou fotografii,“ upozornil Martin Černý.

Dochází rovněž k úpravě poplatků. Za vydání řidičského průkazu zaplatíte 200 korun. Za řidičák vyřízený v kratší lhůtě pak řidiči zaplatí 700 korun, za mezinárodní řidičský průkaz 50 korun.

 

Všechny změny najdete v souborech ke stažení.

Anna Kůsová Sotolářová, tiskové oddělení