O letní sezonu na Stříbrném jezeře nepřijdeme

Upraveno: 19.07.2022
Ilustrační obrázek

První etapa revitalizace Stříbrného jezera a jeho okolí na rekreační a odpočinkovou zónu Opavy v hodnotě 142 milionů korun se pomalu dostala k dalšímu mezníku. Tím je letošní letní plavecká sezona, která však opět bude atypická prolínáním rekreantů a pokračujících stavebních prací.

Pokračování vloni přerušených prací na revitalizaci jezera umožnila urychleně navržená a provedená stabilizace hladiny jezera, která brzy po zahájení prací nečekaně stoupla cca o jeden a půl metru. Co způsobilo její nečekaný vzestup se neví a s jistotou se ani nikdy vědět nebude. Většina hydrogeologů se však shoduje, že někde v hloubce pod povrchem v okolí jezera došlo k propadu zeminy a zasypání staré důlní chodby, která zřejmě sloužila jako přirozený odtok.  Situaci do normálu vrátil provedený odtokový  kanál do řeky Opavy, kterým lze dnes hladinu upouštět a přesně regulovat. Stál osm milionů korun, které z větší části uhradilo ministerstvo, z dvaceti procent pak město. 

Stabilní hladina následně umožnila dokončení vstupů do vody, úpravu okolních pláží, cest a zazelenění…

„Zrovna jsme dostali souhlas od hlavního investora, ministerstva financí, s kterým město, jako budoucí uživatel, akci spolufinancuje, s uzavřením dohody o předčasném užívání už hotové západní části. Město chce umožnit lidem, aby v létě mohli přijít k vodě do míst, kde už se nepracuje a užili si Stříbrného jezera jako v minulosti,“ uvedl k aktuálnímu stavu Romeo Doupal, pověřený městem Opavou jako stavební dozor revitalizace. 


O letní sezonu na Stříbrném jezeře nepřijdeme.

Nad rámec celého projektu město zajistí v další fázi osazení prostoru novými toaletami se šatnami a na jezero umístí dva pontony – jeden jako molo umožňující skákat bezpečně do hluboké vody, druhý jako plovoucí ostrov v místech, kde podobný byl už v minulosti. Jiní zase v budoucnu uvítají několik joga-pointů, které budou na břehu, a mohou sloužit třeba jako prostor pro protažení těla na čerstvém vzduchu. Běžci zase dostanou k dispozici přírodní trať v délce jedné míle s vyznačenými kamennými “milníky“.

I když bude, dle možností a průběhu stavebních prací, maximálně zpřístupněná pláž a areál prakticky po celé jižní a západní straně jezera, budou místa, kam lidé nemohou. Jak možná někteří vědí, v bývalém areálu Ingstavu došlo k  propadu zasypané bývalé důlní šachty Barbora. Na základě průzkumu všech dohledatelných bývalých šachet, který poté provedlo ministerstvo životního prostředí v celém okolí  dnešního Stříbrného jezera, byly nalezeny i dvě další zasypané šachty v místech současné revitalizace s nestabilními geovrstvami a s potencionální možností podobného propadu. 

„Než budou tato místa odborníky zajištěná a zaručena jejich stabilita, musely zde být okamžitě přerušeny všechny práce. Nechali jsme je vyznačit a oplotit. Prosíme proto všechny návštěvníky, aby za plot nevstupovali. Než odborníci z důlních služeb místa zabezpečí a prostory pod zemí zajistí složitými sanačními opatřeními, stále hrozí, že by se i tady zem mohla propadnout,“ říká Romeo Doupal s tím, že v rekreační části jezera se jedná o místo nedaleko původní restaurace pana Stoniše a zasahuje k budoucí pláži a na oblíbená místa rybářů. Zábrany zde nejspíš zůstanou nejen do listopadu, kdy by měla být sanace dokončena, ale s největší pravděpodobností i v dalších letech, kdy se bude pravidelně monitorovat úspěšnost provedeného statického zajištění šachty. „Snažíme se tlačit na vedení důlních služeb, aby tuto šachtu u jezera odborníci zajistili jako první, protože na ní stojí další pokračovaní našich dalších úprav prostoru na povrchu. Ostatní šachty v okolí, které nic neomezují, se mohou zajistit následně,“ pokračuje Doupal s tím, že druhé šachtou ohrožené místo, které se musí odborně sanovat, je na vrcholu louky mezi jezerem a prvními domy, a je rovněž oploceno.

Naštěstí druhá ohrožená plocha je mimo opalovací kaskády, dřevěnou lávku a “Dětský svět“ s písečnou pláží pro nejmenší. Sem se brzy nainstalují také atrakce v podobě jednoduchých vodních strojků - mlýnků, spirál či přepouštěcích nádržek.
 
S komplexní revitalizací oblasti Stříbrného jezera souvisí i stavba lávky pro pěší a cyklisty v Městských sadech od fotbalového stadionu SFC přes řeku Opavu a vybudování podchodu pod ulicí Rolnická a spojovacího přístupového chodníku, který umožní bezpečný příchod do rekreační oblasti.


Také lávka u stadionu SFC už má základ, na kterém se bude stavět těleso zavěšené na lana.

Přípravy na vybudování 65 metrů dlouhé lávky a podchodu pod Rolnickou jsou již v plném proudu, ale stavby ohrožuje jiný problém -  nárůst  cen stavebních materiálů a prací od konce loňského roku, neočekávaný růst cen energií, události na Ukrajině s následnými skoky v cenách pohonných hmot a nedostatkem některých surovin a materiálů. To vše má ten odraz, že zhotovitel společně s investorem hledají způsob, jak se s touto situací vyrovnat tak, aby lávka i podchod mohly být co nejdříve dokončeny. Nynější upravený harmonogram stavby stanovuje ukončení všech prací na revitalizaci nejpozději v prosinci letošního roku,“ upřesňuje Romeo Doupal a plynule přechází k další dílčí stavbě, podchodu pod Rolnickou ulicí.

Zmiňovaná zvýšená hladina jezera byla i u tohoto stavebního objektu důvodem k úpravě způsobu provedení, než se původně uvažovalo. V červnu se dokončila dočasná objízdná komunikace, řízená semafory, která umožňuje průjezd autům v době stavby. Podchod by měli mít stavebníci dokončený do konce října. „Při přípravě této stavby jsme museli respektovat zákaz zásahu stavby do sousedních pozemků soukromých majitelů, ale nakonec se povedlo vybudovat objížďku tak, aby řidiči nemuseli jezdit přes centrum města. Takto se sice nejspíše chvilku zdrží, ale po projetí relativně krátkého úseku objížďkou zase mohou plynule pokračovat po trase, kterou jeli předtím,“ komentuje vše Romeo Doupal. 

Zatímco se pracuje na budoucím mostu, chcete-li podchodu pod Rolnickou...


...auta prozatím musí přes souběžnou provizorní objížďku.

S cestou autem také souvisí parkování. Prozatím budou muset řidiči využívat jen menší nové parkoviště nad kamenito písečnou pláží na západní straně jezera. Několik původně navržených stavebních objektů bylo z projektu revitalizace jezera během mnohaletého projednávání ministerstvem vyřazeno z prostého důvodu, že nesplňovaly vymezený účel - rekultivace po důlní těžbě.  Musejí tak být městem budovány samostatně. Stavbu nového velkého parkoviště, které by město rádo postavilo pod Rolnickou ulicí, zatím blokují složitá jednání o dotčených pozemcích. Snad už v další sezoně bude vše, jak má být a chodci i cyklisté se ke Stříbrnému jezeru pohodlně dostanou přes lávku od fotbalového stadionu, řidiči zaparkují na dostatečně velkém parkovišti a jen projdou podchodem na pláž…   

Přesto letošní letní sezona na Stříbrném jezeře může začít, i když s menšími omezeními. Vedení města i tak věří, že to bude příjemné léto a návštěvníci Stříbrného jezera jeho stávající i budoucí novinky uvítají s nadšením. 

Martin Kůs
tiskové oddělení