Olej (nejen) z kapra patří do speciálního kontejneru

Upraveno: 04.01.2022
Ilustrační obrázek

(nejen)Velká část Opavanů je již zvyklá třídit odpady, dělit je na papír, sklo a plasty už mnozí naštěstí považují za samozřejmost. Ne zcela zažitá je ale zatím separace jedlých olejů a tuků.

V Opavě a jejích městských částech jsou přitom rozmístěny zhruba čtyři desítky oranžovo černých nádob, které jsou pro jejich sběr určeny. Právě sem samozřejmě patří i olej po smažení večeře na Štědrý den, ať už jste na pánvi připravovali kapra, řízky, či cokoliv jiného. Tuk často končí ve výlevkách dřezů či v toaletách, přitom ho stačí slít do plastové lahve a odnést do nejbližší k tomu určené popelnice. Jejich rozmístění najdete na mapovém portále města v sekci Sběrné dvory a třídění odpadu (jsou označeny písmenem O) nebo na webu tridimolej.cz.

Vánoce jsou pro čističky odpadních vod náročným časem, kromě vody zde přitéká také obrovské množství olejů a tuků, které ztěžují její správné přečištění.

„Důvody k třídění olejů jsou jasné. Zabráníte ucpání odpadů v domácnosti či dokonce celých kanalizačních sítí. Pomůžete snížit náklady na čištění odpadních sítí, které se dají využít smysluplně jinde. V neposlední řadě se jedlé tuky a oleje stávají recyklací hodnotnou surovinou pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového paliva,“ vysvětluje náměstek primátora Michal Jedlička, který má na starosti oblast životního prostředí a dodává, že právě to je za každé třídění nesmírně vděčné.

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení