Opava bude hospodařit s 1,5 miliardou korun

Upraveno: 12.01.2022
Ilustrační obrázek

Město Opava bude v roce 2022 hospodařit s částkou okolo 1,5 miliardy korun na straně příjmů i výdajů. Radnice počítá s příjmy kolem 1,3 miliardy korun a bezmála dvousetmilionový schodek mezi příjmy a výdaji pokryje využitím našetřených peněz – zůstatků na účtech a financí ve fondu rezerv a rozvoje. Na investice se plánuje více než 370 milionů korun. Návrh rozpočtu včera schválilo (6. prosince) opavské zastupitelstvo.

„Na rozpočtu jsme intenzivně pracovali několik měsíců a jsem přesvědčený o tom, že je to rozpočet dobrý, přestože samozřejmě prožíváme neklidnou a těžko předvídatelnou dobu. Navzdory tomu jsme připravili takový rozpočet, že nedojde ke zdražování poplatků či městských daní, omezení kvality služeb města nebo omezení strategických investic. Ušetřilo se zejména na provozu. Důležité je i to, že se město nebude zadlužovat. Vytyčili jsme si cíl – udělat z Opavy město pro 70 tisíc obyvatel. Přilákat nové obyvatele, vytvořit pro ně atraktivní místo k životu. Věřím, že se k tomu těmito kroky posuneme,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že děkuje všem, kdo se na přípravě rozpočtu podíleli.

Město chce poslat více peněz (13 milionů) na sport dětí a mládeže. Dotace v této oblasti byly navýšeny o 1,7 milionu korun. „Dáme více peněz do sportu. Ne profesionálním klubům, ale dětem. Dostaneme je ven od počítačů,“ prohlásil primátor.

Roste i množství peněz určených pro sociální služby, a to ze 4 na 9 milionů korun, sociální dotace se zvýší z 26 na 28 milionů a Seniorcentru Opava se pošle 8 milionů korun, což je o milion více než před rokem.

Rozpočet počítá i s podporou institucí či spolků, které nejsou ve správě města. Například profesionální hasiči dostanou půl milionu korun, stejnou částku získají junáci na rekonstrukci Skautského domu (celkem na tuto akci město dá 1,5 milionu). Slezská univerzita má přiděleno 480 tisíc, záchranná služba a státní policie pak po 300 tisících korunách. Město pravidelně podporuje i Slezskou nemocnici. Té dalo zdarma k dispozici Obecní dům, kde je jedno ze dvou opavských očkovacích center, či strážníky městské policie, kteří se podílejí na zajištění pořádku i v areálu nemocnice. „U těchto organizací počítáme i s další podporou, a to při rozdělování zůstatku letošního rozpočtu v jarních měsících,“ vysvětlil primátor.

Investice města v roce 2022

Opava pošle o 4 miliony více strážníkům (44,4 milionu), o 12 milionů více Městskému dopravnímu podniku (102,7 milionu), více peněz půjde na i na seniortaxi, které nově zajíždí i do městských částí (ze 400 na 700 tisíc korun).

Naopak u velkých kulturních organizací se musí škrtat. Slezské divadlo Opava dostane 75 milionů korun (-5 milionů) a Opavská kulturní organizace 15 milionů (-2 miliony). Knihovna Petra Bezruče naopak dostane peněz více, a to 18,6 milionů korun (+1,3 milionu). Zhruba stejná částka ve výši 130 milionů korun pak půjde na provoz Technických služeb Opava (v této částce nejsou zahrnuty tzv. jmenovité investiční akce, jejichž seznam se schvaluje později).

Městské části budou hospodařit s částkou 50 milionů korun. 

Velkým problémem současné doby je prudký nárůst cen energií tzn. plynu a elektřiny. Radnice proto připravila rezervu ve výši 20 milionů korun.

S návrhem rozpočtu jste si mohli prostudovat na webu města.

Roman Konečný
tiskový mluvčí