Opava ocení tři soudobé osobnosti

Upraveno: 12.09.2022
Ilustrační obrázek

Město Opava udělí trojí ocenění. Cenu Petra Bezruče, která je poděkováním za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města nebo za mimořádný tvůrčí čin, získá hudebník a pedagog Petr Hanousek. Cenu statutárního města Opavy, jež je výrazem ocenění za významné či dlouhodobé zásluhy o rozvoj města, obdrží výtvarnice a pedagožka Marcela Mrázková a ředitelka Knihovny Petra Bezruče Zuzana Bornová. Slavnostní předání se uskuteční v úterý 6. září v kostele sv. Václava v průběhu zahájení 65. ročníku festivalu Bezručova Opava.

Petra Hanouska Opava Cenou Petra Bezruče ocenila za dlouhodobé a mimořádné úsilí a výjimečné výsledky práce v kulturním životě Opavy v roli umělce, organizátora, publicisty i pedagoga. Klavírista, učitel a dlouholetý organizátor mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec nesmazatelně patří k opavské kultuře a hudba jej provází celý život. Jeho rodiče Pavel a Eva učili hudební výchovu a vedli dětské sbory, otec i komponoval. Hudbu studovali oba jeho bratři a k hudbě si našel cestu také on sám. Jako klavírista uspěl doma i v zahraničí, točil pro rozhlas a televizi, léta učil na ZUŠ v Háji ve Slezsku, kde byl také ředitelem, na Janáčkově konzervatoři i brněnské JAMU, zasedal v porotách klavírních soutěží, publikoval knihy o hudbě, organizoval přehlídky a soutěže, sám komponuje. A rodinná tradice pokračuje, také jeho tři děti se živí hudbou. „Ocenění přijímám s velkou pokorou a velmi si jej vážím,“ říká.

Marcela Mrázková profesně ovlivnila řadu talentovaných studentů a je stále inspirující aktivní umělkyní. Obrovskou část svého života věnovala výuce výtvarné výchovy, a to nejen na ZUŠ v Opavě, ale i v okolních obcích, a k výtvarnému umění vedla několik generací žáků. Ve své vlastní tvorbě se věnuje kresbě, malbě, grafickým pracím (hlavně linorytu a linořezu), ale také keramice (především v drobných rozměrech šperků a ozdob) a textilu. V letošním roce slaví významné životní jubileum. Cenu města získává za celoživotní přínos pro výtvarnou kulturu města Opavy a za vynikající pedagogickou činnost. 

Profesní život Zuzany Bornové se téměř celý váže ke Knihovně Petra Bezruče. V roce 1986 zde začala pracovat jako knihovnice a od dubna 1991 je její ředitelkou. Po nástupu do funkce musela vyřešit mnoho praktických problémů při převodu okresní knihovny na městskou organizaci a stabilizovat prostorové problémy městských poboček. Pod jejím vedením prošla knihovna také kompletní technologickou proměnou a modernizací. Z opavské knihovny vybudovala zařízení, které úspěšně uvádí do praxe nejnovější trendy v oblasti knihovnictví a jež svými aktivitami v kulturně výchovné činnosti nebo automatizaci knihovnických procesů patří mezi nejúspěšnější knihovny v České republice. Cenu města získává za celoživotní práci v oblasti knihovnických služeb a za pozvednutí Knihovny Petra Bezruče v moderní kulturní a komunitní centrum.