Opava omezuje provoz školek a magistrátu

Upraveno: 20.04.2020
Ilustrační obrázek

Aktualizace ke dni 20.4.2020

Na základě uvedené Sbírky zákonů se rozšiřuje okruh zákonných zástupců, kteří mohou využívat otevřenou ZŠ a MŠ - nyní se to vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.

Aktualizace ke dni 15.4.2020

Na základě uvedené Sbírky zákonů se rozšiřuje okruh zákonných zástupců, kteří mohou využívat otevřenou ZŠ a MŠ – nyní se to vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Aktualizace ke dni 24.3.2020

Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě I. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb.

 

Původní zpráva

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Opava dnes rozhodl o omezení služeb opavských mateřských škol. Budou otevřeny jen čtyři, a to výhradně pro dětí zaměstnanců ve zdravotnictví, policistů, hasičů, pro lidi pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších zcela mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně. „Situace je vážná a musíme přistupovat k tvrdým opatřením. Věřím, že veřejnost to pochopí,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil. Od úterý 17. března budou otevřeny MŠ Otická (2 třídy), Edvarda Beneše (6 tříd) a Olomoucká (4 třídy), Riegrová (3 třídy). Ve třídách bude pohromadě maximálně 15 dětí. Podle potřeby by se mohly otevřít další školy. Do školek se nebudou přijímat nemocné děti.

Primátor se dále obrátil na veřejnost s tím, že prosí všechny, aby při pohybu venku používali jakoukoliv roušku nebo ochranu na obličej (šály, šátky apod.). „Prosím o maximální omezení pohybu jen na nejnutnější případy. Jen tak se nám může podařit snížit šíření koronaviru,“ dodal primátor.

Krizový štáb rozhodl i o dalších opatřeních. V nejbližších dnech budou do všech opavských domácností distribuovány letáky se základními informacemi a kontakty. Dubnové vydání zpravodaje Hlásky, kde by vzhledem k dlouhé výrobní lhůtě nemohly být aktuální informace, se ruší.

Magistrát města Opavy otevře na dva dny v týdnu pouze podatelnu, a to pondělí a středu vždy od 10 do 11 hodin a od 16 do 17 hodin. Přístup bude pouze pro nezbytné podání písemností. Stále platí, že ostatní pracovníci magistrátu budou k dispozici na telefonu 553 756 111 a na e-mailu. Všechny kontakty najdete na webu města www.opava-city.cz. Prosíme občany, aby vyřizovali jen nejnutnější věci.

Nouzový stav je v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu podle § 14 správního řádu, protože krizová opatření s ním spojená mohou omezit účastníka správního řízení v možnosti učinit úkon ve lhůtě stanovené zákonem. Každý případ bude posuzován individuálně, protože účastnící řízení disponující např. datovou schránkou mohou své úkony činit bez ohledu na omezení pohybu osob.

Po ukončení nouzového stavu, započne běžet 15 denní lhůta pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka řízení.

Pro osoby v lékařem či hygieniky předepsané karanténě, seniory a hendikepované město zřizuje non-stop telefonní linku 773 088 948. Zde se mohou lidé, kterým nemá kdo nakoupit a zajistit nezbytné věci včetně léků, zavolat a město jim nákup či vyzvednutí léků i s pomocí Českého červeného kříže zajistí. Tato linka neslouží k poskytování jiných informací.

Ve spolupráci se Skauty řešíme možnost poskytnutí nejzákladnějších služeb pro potřebné, jako je například venčení psů. O této službě budeme více informovat až s jejím spuštěním.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou zřízeny linky Krizového štábu, a to na číslech 553 756 621, 553 756 102, 604 229 373, 604 229 370. Krizový štáb je i na e-mailu krize@opava-city.cz.

Sledujte další informace na www.facebook.com/mestoopava nebo na www.opava-city.cz/koronavirus.

 

Aktualizace  o provozu opavských MŠ a ZŠ ze dne 18. března:

PROVOZ OPAVSKÝCH MŠ A ZŠ

S účinností od 19. 3. 2020 se ponechává v provozu

 1. Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace

k vykonávání péče o děti od 3 let ve skupinkách nejvýše 15 dětí zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

 • bezpečnostních sborů,
 • obecní policie,
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, lékáren,
 • příslušníků ozbrojených sil,
 • a dále zaměstnanců určené školy,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené mateřské školy a v dalších zcela mimořádných případech, o kterých individuálně rozhodne ředitelka mateřské školy.

 1. Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace

za účelem vykonávání nezbytné péče o děti povinné školní docházky do věku 10 let, jejichž zákonnými zástupci jsou zaměstnanci

 • bezpečnostních sborů,
 • obecní policie,
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, lékáren,
 • příslušníků ozbrojených sil,
 • a dále zaměstnanců určené školy,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené základní školy.

Více aktualizovaných informací ohledně dotazů a odpovědí v oblasti řízení MŠ a ZŠ naleznete zde.  

Roman Konečný
tiskové oddělení