Opava spolupracuje na projektu RESOLVE

Upraveno: 06.05.2022
Ilustrační obrázek

Moravskoslezský kraj a město Opava od roku 2016 spolupracují na projektu RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb spolufinancovaném v rámci  programu INTERREG EUROPE.

V rámci projektu byl již zpracován akční plán, který pomáhá omezit emise CO2 vytvořené dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí, současně podporuje udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb (obchodu). Lokálními partnery projektu v Moravskoslezském kraji jsou statutární města Ostrava (zastoupené městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz) a Opava. Akčním plánem byly pro obě zapojená města specifikovány aktivity z oblasti oživení centra města, parkovací politiky, cyklo infrastruktury, aktualizace plánů městské udržitelné mobility a nabíjecí infrastruktury pro elektromobily.

V dubnu roku 2021 byla Řídicím orgánem programu INTERREG EUROPE vyhlášena 5. výzva pro dodatečné aktivity, partneři projektu mají možnost získat finance pro další zlepšení udržitelné mobility v zapojených regionech, zejména pro zlepšení nástroje politiky a výměnu zkušeností z řešení krize COVID-19.

"Zlepšovanými nástroji politiky v obou statutárních městech jsou strategie fajnOVA CENTRUM v případě statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a generel parkování v podmínkách statutárního města Opavy," komentuje vše Aleš Trnka, projektový manažer Odboru evropských projektů Krajského úřadu MSK a dodává: "Projekt bude realizován do konce roku 2022, v rámci realizace proběhne vzájemné hodnocení stávajících nástrojů politiky, každý partner zpracuje „learning plan“, následně bude doplněn projektový registr odpovídajících dobrých praktik."

Každému partnerovi budou doporučeny odpovídající dobré praktiky a studijní návštěvy pro jejich následnou implementaci, závěrečným výstupem bude plán na zlepšení nástroje politiky s novými řešeními pro snížení emisí uhlíku spojených s maloobchodem a městskou udržitelnou mobilitu v post covidovém období.  

Dalšími partnery projektu jsou město Roermond (Nizozemsko) - vedoucí partner, Erasmus University of Rotterdam (Nizozemsko)-poradní partner, město Reggio Emilia (Itálie), Doprava pro Greater Manchester (Velká Británie), město Maribor (Slovinsko), region Kronoberg (Švédsko), město Almada (Portugalsko) a město Varšava (Polsko).

Pro další informace: www.interregeurope.eu/resolve/