Opava získala bronzový stupeň za kvalitu ve veřejné správě

Upraveno: 06.05.2020
Ilustrační obrázek

Ani v této „kovidové době“ se život ve městě Opava nezastavil. Z Ministerstva vnitra přišla radostná zpráva, že městu Opava byl ve 13. ročníku soutěže o Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě udělen bronzový stupeň. Konkrétně za dosažení kategorie C, oficiální sady kritérií místní Agendy 21 (MA21), která se věnuje místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické aktivity obyvatel a zájmu o kulturní život měst a obcí.

„V loňském roce jsme se kromě tradičních kampaní typu Den Země, Evropský týden mobility, nebo Den stromů, zaměřili v rámci aktivit místní Agendy21 na osvětu v oblasti péče o duševní zdraví. Je to aktuální celospolečenské téma, diskutované nejen v souvislosti s právě probíhající reformou psychiatrické péče, která s sebou nese zásadní přelom v náhledu na tuto problematiku,“ řekla koordinátorka MA21 Veronika Bittová a dodala: „Aktivity realizované městem Opavou byly zaměřeny na širokou odbornou i laickou veřejnost nenásilnou a poutavou formou prostřednictvím pořádání veřejně přístupných a tematicky propojených akcí.“

 „Udělení ocenění mě opravdu těší. Mezi cíle této akce nepatřilo pouze představení poskytovaných služeb duševně nemocným, ale také ukázat, že i s duševním onemocněním je možné žít „normální“ život. O akce byl veliký zájem, a během jejich konání jsme vnímali, jak zpětnou vazbu veřejnosti, tak i zúčastněných organizací,“ řekla první náměstkyně primátora Hana Brňáková, která je určenou političkou MA21 a nad všemi akcemi převzala záštitu.

Slavnostní předání ceny se uskuteční v rámci V. výroční konference Moderní veřejná správa, která proběhne v podzimních měsících letošního roku.

Ivana Mečiarová
Tiskové oddělení