Opavská práce pro hendikepované je jinde inspirací

Upraveno: 15.06.2022
Ilustrační obrázek

V osudí 19. ročníku Ceny Mosty 2021 měla Opava hned dva finalisty – město Opavu jako správní instituci, nominovanou za vytváření bezbariérové prostředí na svém území a spolek Opavskem bez bariér, z.s., který nominaci získal za realizaci integrovaného dětského hřiště na nám. Slezského odboje.

Ceny Mosty uděluje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále Národní rada) za aktivity přispívající významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participaci, za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch těchto lidí. Letošní slavnostní vyhlášení Ceny Mosty se uskutečnilo v úterý 24. května v Hradci Králové.

Statutární město Opava bylo nominováno v kategorii Ceny pro instituci veřejné správy za dlouhodobé aktivní kroky k integraci postižených osob do běžného života a jeho usnadnění, a za vybudování Seniorcentra – penzionu 4, které nabízí 52 malometrážních bytů, z toho 16 plně bezbariérových, a to včetně pečovatelské služby, stravování či MHD. Ze čtyřicítky navržených postoupilo do finálové pětky společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Životem bez bariér, z.ú., Východočeským muzeem v Pardubicích a Statutárním městem Hradec Králové. Cenu nakonec získal posledně uvedený. Opava ale nebyla na galavečeru zbytečně, náměstek primátora Michal Kokošek převzal z rukou Tanji Strniša, velvyslankyně Slovinska v ČR, nominační listinu jako poděkování Národní rady za aktivity a vstřícnost města vůči zdravotně postiženým spoluobčanům. Osobně mu za tyto kroky také poděkovala paní Livia Klausová, bývalá česká velvyslankyně a dnes patronka ceny. Ocenila, že město Opava dlouhodobě vynakládá velkou snahu i finanční prostředky, aby zlepšilo život zdravotně postiženým spoluobčanům i návštěvníkům Bezručova města a jejich začleňování do běžného života. Konkrétně měla na mysli rekonstrukce chodníků, úpravu přechodů pro chodce, zpřístupnění veřejných budov, orientační systém v ulicích nebo zajištění osobního zázemí a zabezpečení po osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

K danému tématu se také vyjádřil osobně pan náměstek primátora Michal Kokošek:
„Osobní setkání s patronkou Ceny Mosty paní Livií Klausovou bylo velmi příjemné, její nadšení pro pomoc ostatním je velmi inspirativní pro budoucí projekty v Opavě. Vřelé poděkování, které mi osobně vyslovila za celkovou snahu zlepšit a zjednodušit běžný život našim handicapovaným spoluobčanům, bych rád prostřednictvím tohoto článku věnoval všem našim spoluobčanům a kolegům z magistrátu, kteří se snaží pomáhat a realizovat odstraňování bariér v našem městě.“ 

S nominační listinou a osobním poděkováním se do Opavy vrátili také Lenka a Pavel Carbolovi, kteří pod hlavičkou spolku Opavskem bez bariér s městem na řešení integrace zdravotně postižených ve městě spolupracují na některých projektech, například mapě přístupnosti veřejných prostor v Opavě. Oni sami však byli nominováni za realizaci integrovaného dětského hřiště na nám. Slezského odboje. Malí vozíčkáři tak dostali možnost využívat kolotoč a houpačku společně s ostatními spolužáky a kamarády, což jim původní řešení neumožňovalo. Teď se Opavskem bez bariér snaží získat prostředky na stavbu dalšího hřiště, které bude společně otevřeno zdravým i zdravotně postiženým dětem.   

Město letos hlavní cenu nezískalo. Už ale samotný fakt, že ve dvou ze čtyř kategorií Ceny Mosty byli ve finálových pětkách zástupci Opavy, svědčí o tom, že zdejší oblast práce ve prospěch hendikepovaných je na špičce republiky a okolí to vidí. Nejen Národní rada, ale i další oceňují opavské kroky a vnímají je jako inspiraci pro města, kde tak daleko nejsou. Nejde zde jen o bezbariérovost, ale všeobecně práce pro začleňování zdravotně postižených do běžného života a usnadnění tohoto procesu je náročná a dlouhodobá cesta. O finanční náročnosti, kterou si vyžadují např. stavební úpravy a zpřístupnění budov a veřejných prostor na území Opavy, snad ani hovořit nebudeme. Prosadit dobrou vůli není často jednoduché už proto, že ne všichni mají takové potřeby a ochotu ustoupit ze svého ve prospěch druhých. Ostatně při slavnostním večeru slova uznání na adresu Opavy a všech dalších oceněných zazněla několikrát.

Martin Kůs
tiskové oddělení