Opravy a výstavba silnic omezí dopravu na několika ulicích

Upraveno: 03.02.2020
Opavu čeká vlna oprav silnic. Opravovat se budou Hradecká či Pekařská ulice, na Rolnické se pak bude stavět nové napojení na budovaný severní obchvat města. Silnice se opravuje i ve Vlaštovičkách.

Opavu čeká vlna oprav silnic. Opravovat se budou Hradecká či Pekařská ulice, na Rolnické se pak bude stavět nové napojení na budovaný severní obchvat města. Silnice se opravuje i ve Vlaštovičkách.

Až do konce října bude probíhat rekonstrukce Pekařské ulice v Opavě, která navazuje na výměnu vodovodního potrubí společností SmVaK. Tato silnice bude uzavřena na etapy. Stavební práce budou mít vliv i na městskou hromadnou dopravu. Několik linek bude přetrasováno, zastávka U Cukrovaru pak bude dočasně zrušena. Rekonstrukce začne  1. června. Uzavírat se budou postupně jednotlivé úseky. Až do 4. srpna bude silnice v úseku od křižovatky s ulicí Hozovo nábřeží po křižovatku s ulicí Štefánikovou uzavřena. Od 2. do  4. srpna pak bude uzavřena i křižovatka Pekařská a Hozovo nábřeží. Od 5. srpna do 28. října se práce přesunou na další úsek, a to od křižovatky s ulicí Štefánikova po křižovatku s ulicí Rolnická. Objížďka pro běžnou dopravu povede přes ulice Hozovo nábřeží, Partyzánská, Nákladní, Ratibořská, Vrchní a Rolnická. Kvůli rekonstrukci se bude muset dočasně změnit trasování linek městské hromadné dopravy. Linky 213, 214, 221, noční linky 228 a 229 plus 230 (Tesco) budou po dobu uzávěry přetrasovány tak, aby dopravní obslužnost této oblasti zůstala v co největší možné míře zachována. Linky 213 a 214 budou vedeny po ulicích Ratibořské, Vrchní a Rolnické, zastavovat budou na zastávkách MHD Holasická, Ratibořská, Vrchní. Linka 221 bude naopak zkrácena po ulicích Partyzánské, Na Pastvisku a Pekařské. Noční linky 228 a 229 pojedou po ulicích Partyzánské, Na Pastvisku a Pekařské (stejně jako linka 221). Náhradní trasa linky 230 povede po ulicích Nákladní, Myslivcově, Mostní, Rolnické a Vrchní. Nově bude zastavovat na zastávkách Mostní, Dobrovského, Rolnická. V době od  2. srpna od 6 hodin do 4. srpna do 22 hodin a 28. října od 4 do 22 hodin bude úsek ulice Pekařské od mostu po křižovatku s ulicí Na Pastvisku zcela uzavřen. Linky 221, 228 a 229 budou vedeny přes Dolní náměstí. Více informací k MHD a jízdní řády najdete na www.mdpo.cz nebo na telefonu 553 759 050.

Až do začátku října bude omezena doprava na Rolnické ulici. Křižovatka s Mostní se totiž bude napojovat na budovaný severní obchvat města. Doprava bude od 10. června svedena do jednoho pruhu a budou ji řídit semafory. Nákladní doprava pak bude odvedena na objízdnou trasu. „Z křižovatky Rolnická – Mostní povede nová silnice, která se prostřednictvím další kruhové křižovatky napojí na obchvat. Nejdříve se bude pracovat na severní polovině silnice. Od začátku září se pak bude pracovat na straně u vyústění Mostní,“ řekl Dalibor Novotný z odboru dopravy opavského magistrátu. Od 2. září proto bude úplně uzavřeno vyústění Mostní ulice na Rolnickou. Objízdná trasa povede po ulicích Sadová, Nákladní, Ratibořská, Vrchní a Rolnická a naopak. Hotovo by mělo být do 5. října.

Opravuje se i Hradecká ulice, a to včetně kruhové křižovatky s jižním obchvatem města. Stavební práce zde začaly v polovině května, hotovo by mělo být do 20. června. I zde však narazíte na dopravní omezení a na kyvadlovou dopravu řízenou semafory. Po dobu oprav bude uzavřena silnice na Otice, omezen provoz je i na silnici do Kylešovic. Sledujte proto, prosím, dopravní značení, které vás navede na případnou objížďku.

Roman Konečný, tiskové oddělení