Osmé Nápady pro Opavy startují v lednu

Upraveno: 23.02.2024
Ilustrační obrázek

Láká vás představa, že v Opavě bude vybudován projekt podle vašeho nápadu či návrhu? To je skvělé, protože už 15. ledna od 12 hodin startuje další, v pořadí osmý ročník Nápadů pro Opavu. Své návrhy můžete podávat formou webového formuláře až do 1. března do 12 hodin, kdy bude podávání nápadů ukončeno. Po podání bude probíhat hodnocení nápadů, a to z pohledu realizovatelnosti a finanční stránky. V této fázi se z nápadu stane projekt, kterému dá město reálnou podobu. Pro tyto nápady bylo v letošním roce vyčleněno 1,5 milionu korun. Přičemž jeden nápad může dosahovat maximální hodnoty až 750 000 Kč. 

Podávání a realizace nápadů má svá pravidla a náležitosti, které si prostudujte, aby nedošlo z důvodu jejich nedodržení k vyřazení. Výzvu k Nápadům pro Opavu, včetně povinných příloh žádosti, najdete v aktualitách www.opava-city.cz/sity/aktuality/.

Další z pravidel, které je nutno dodržet je minimální hranice 15 let věku pro předkladatele nápadu. Nápad nesmí být v rozporu se strategickými záměry města, prostor vybudování nápadu musí být veřejně přístupný a nesmí podporovat ekonomickou činnost, být náboženského nebo politického charakteru, generovat zisk, generovat vysoké náklady na údržbu, nebo se týkat vybudování a oprav chodníků a komunikací. Nápad musí být realizován na pozemcích, či majetku města. Pozemek nemůže být ve správě příspěvkové organizace města. 

Své nápady posílejte formou webového formuláře dostupného na stránkách www.opava-city.cz/sity/chci-se-zapojit/napady-pro-opavu až do 1. března do 12 hodin. Nápady, které projdou všemi fázemi hodnocení a kontrol, budou zveřejněny k hlasování na webových stránkách města v termínu od 3. června od 12 hodin do 17. června do 12 hodin. Každý může udělit pouze jeden hlas!