Oznámení ohňostroje 24. a 25. listopadu

Upraveno: 10.04.2024
Ilustrační obrázek

Oznamujeme Vám, že v pátek 24. listopadu v rozmezí 17.50 – 18.20 hodin a sobotu 25. listopadu v rozmezí 16.50 – 17.20 hodin se, u příležitosti  akce Advent 2023  budou konat ohňostrojné práce. 

Místo: Opava, Purkyňova 12 – na parcele č. 2370/7 V katastrálním území Opava předměstí.

            Osoba (firma) zodpovědná za provedení ohňostroje je: Karel Adamec, Opavská 686, 749 01 Vítkov, č. POO 2636/00 vydán OBÚ Příbram.

Ohňostrojné práce budou trvat cca 8 minuty. Na zabezpečení prostoru proti požáru budou přítomny požární hlídky s minimaxy.

Při tomto ohňostroji budou použity ohňostrojové výrobky třídy II + III, na které se nevztahuje povolení obvodního báňského úřadu, jsou vázány pouze oznamovací povinností na příslušném Městském úřadu.