Platba za odpad už bez složenek

Upraveno: 02.06.2022
Ilustrační obrázek

Do konce května je třeba uhradit poplatek za komunální odpad. Pro dospělé je stejně jako v minulých letech stanoven na 660 korun, děti a mladiství od 3 do 18 let platí sníženou sazbu 300 korun za rok. 
Děti do tří let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

V poplatku za odpad jsou zahrnuty výdaje za provoz sběrných míst, zajištění svozu separovaného odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a odstranění komunálního odpadu netříděného. Roční náklady města související s komunálním odpadem se pohybují okolo 60 milionů korun. Na celý systém přitom město stále značně doplácí ze své kasy. „Kdyby Opavané hradili reálně vynaloženou částku, pak by každý jednotlivec bez rozdílu věku platil ročně více než tisícikorunu,“ vysvětluje Lada Dobrovolná z tiskového oddělení magistrátu.

K úhradě poplatku již letos nebudou rozesílány složenky. „Na tuto skutečnost jsme občany upozorňovali v průběhu loňského roku několikrát v Hlásce i na webu města. Ke stejnému kroku přistoupila již celá řada měst,“ říká Lada Dobrovolná a dodává, že platba složenkou již byla menšinovou záležitostí, stále více lidí totiž využívá jinou formu placení. Archaický a nákladný systém zasílání složenek stál město ročně statisíce korun, cena poštovních služeb navíc stále roste.

Poplatek je možné uhradit hotovostně na pokladnách magistrátu či převodem z účtu. K tomu je ale třeba znát variabilní symbol. Pokud ho platící nezná, je ho možné získat na telefonním čísle 603 994 498. „Tato linka ale bude fungovat jen letos, proto prosíme všechny klienty, aby si variabilní symbol pro platby v budoucnu zapsali,“ doplňuje vedoucí oddělení daní a poplatků Jana Nováková.

Nejjednodušší cestou, jak poplatek uhradit i bez znalosti variabilního symbolu, je platba přes platební portál či Portál občana

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení