Podpora obnovy kulturních památek na rok 2018

Upraveno: 03.02.2020
Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci dotačního programu Ministerstva kultury České republiky Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro letošní rok.

Ministerstvo kultury České republiky - Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava

ve spolupráci

s Ministerstvem kultury České republiky,

se sídlem Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

v y h l a š u j e

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK

v souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018.