Pomozte (nejen) na jaře uklidit Opavu

Upraveno: 08.03.2022
Ilustrační obrázek

Začátek jara je tradičně obdobím, kdy probíhají hromadné úklidové akce. Přijdou oblevy a nepořádek v našem okolí, který se často ukrýval pod sněhem, se objeví v plné kráse. Odpadky jsou v přírodě dobře vidět také díky tomu, že ještě neroste tráva a stromy nejsou olistěné.

Po dvou letech, kdy pandemie koronaviru bohužel omezovala i aktivity ochránců přírody, se letos očekává na jarních úklidových akcích konečně opět větší účast dobrovolníků.

Ukliďme svět

Jednu z kampaní, Ukliďme svět, v České republice už třicátým rokem koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). Hlavní termín jarního úklidu je letos stanoven na sobotu 26. března. Do projektu se prostřednictvím stránek www.uklidmesvet.cz přihlásily desítky organizátorů akcí na řadě míst. 

„Ukliďme svět, je dobrovolnická úklidová akce, která u nás probíhá jako součást světové kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je likvidovat nelegálně vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. Smyslem není ale jen samotný úklid odpadků. Účastníci tak také posilují svůj vztah k přírodě ve svém okolí a zamýšlejí se i nad tím, proč odpadky vůbec vznikají,“ vysvětlila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová.

Místní úklidové akce se nemusí konat jen ve výše stanoveném termínu, ale kdykoliv během roku. Pokud se chcete zapojit, stačí si na uvedeném webu vyhledat, kdy se některá z nich koná ve vašem okolí nebo se prostřednictvím e-mailu: info@csop.cz informovat, jak a s jakou materiální či informační podporou můžete akci sami zorganizovat.

Ukliďme Česko

Paralelně probíhá také iniciativa Ukliďme Česko, jejíž cíl je naprosto totožný – zbavit přírodu černých skládek a veškerého nepořádku. Termín celostátního úklidu tady připadá na sobotu 2. dubna. Stejně jako v předešlém případě platí, že pokud se chcete stát organizátorem akce v rámci této kampaně, můžete ji naplánovat i v jiný libovolný den, který vám vyhovuje. Proběhne-li od 2. dubna dále, podpoří ji organizátoři kampaně v případě zájmu úklidovými pomůckami. Podmínkou je úklid zaregistrovat na webu www.uklidmecesko.cz a nejpozději do 18. března vyplnit přiložený formulář.

Akci nahlaste magistrátu

Kromě zapojení do zmíněných kampaní se mohou všichni dobrovolníci, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí, připojit také k některé z aktivit pořádaných třeba školami či místními neziskovými organizacemi. Ti, kteří se rozhodnou veřejně prospěšnou úklidovou akci sami organizovat, ať již prostřednictvím kampaně nebo zcela na vlastní pěst bez jakékoliv registrace, by měli pamatovat na to, že je třeba vždy kontaktovat magistrát. Konkrétně odbor životního prostředí prostřednictvím e-mailu: marketa.dreslova@opava-city.cz. Město organizacím, pokud je to potřeba, jednak poskytne pytle na sběr odpadu a především zajistí jeho svoz z domluveného sběrného místa. „V případě, že se organizátor s magistrátem na svozu sesbíraného odpadu nedomluví, musí ho zajistit svépomocí a na vlastní náklady. Pokud odpad nechá ležet na místě, zakládá vlastně černou skládku,“ upozorňuje Kateřina Durčáková, koordinátorka EVVO opavského magistrátu.

Loni se do úklidových akcí města zapojily desítky dobrovolníků prostřednictvím devíti organizací. „Celkově sesbírali okolo dvaceti tun odpadu. Moc jim i těm, kteří se zapojí letos, děkujeme,“ uzavřela Kateřina Durčáková.

Lada Dobrovolná
Tiskové oddělení