Pořádáte v centru akci, kde chcete postavit třeba stánek? Požádejte si včas o povolení

Upraveno: 03.02.2020
Novela zákona o kulturních památkách přináší pro pořadatele venkovních akcí zásadní novinky.

Začátkem roku 2018 vstupují v platnost novinky v zákoně týkající se kulturních památek. Ty se dotknou kohokoliv, kdo si přijde požádat o zábor prostranství na svou akci, a u té příležitosti si chce postavit stánek, pódium, nafukovací oblouk či bude chtít instalovat slavnostní osvětlení třeba i na jeden den. Může tak jít o organizace pořádající kulturní i sportovní akce, o politická i náboženská uskupení, ale i jednotlivce. Tato povinnost se týká území městské památkové zóny a ochranného pásma městské památkové zóny města Opavy. O která místa se konkrétně jedná, lze dohledat také na webových stránkách města www.opava-city.cz. Tady je k dispozici i Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče – zóna, kterou musí žadatel vyplnit.

Ve formuláři je nutné vyplnit termín akce, místo konání, organizátora i uživatele zařízení, tj. stánku. Nesmí chybět ani údaj, kde přímo bude stánek, pódium, slavnostní osvětlení atd. postaveno, jak bude vypadat, a případně počet, bude-li jich víc. „Stačí, když daný organizátor vezme katastrální mapu, zakreslí tam stánek a dopíše, že měří například 5krát 3 metry, že to bude hliníková konstrukce pokrytá bílou látkou,“ uvedla příklad vedoucí oddělení památkové péče Lucie Langerová a doplnila, že žadatelé mohou místo popisu přiložit fotografii stánku.

Je potřeba počítat s tím, že vyřízení vaší žádosti může trvat i měsíc,“ upozornila Lucie Langerová. Žádostí se bude zabývat nejen oddělení památkové péče odboru hlavního architekta a územního plánu, ale také Národní památkový ústav. „V případě, že toto rozhodnutí mít nebudete, hrozí vám sankce,“ dodala vedoucí oddělení na závěr.