Portál občana statutárního města Opava

Vítejte na Portálu občana statutárního města Opavy. V současné době má Portál zatím 3 funkce, a to Osobní účet plátce, na kterém máte přehled všech závazků a pohledávek vůči městu, dále pak uhrazení poplatku za svoz komunálního odpadu a uhrazení poplatku za psa. Ještě v tomto roce plánujeme rozšíření o další funkce, aby občané mohli vše, co se dá vyřešit elektronicky z domova, řešit právě prostřednictvím Portálu a nemuseli se osobně dostavit na magistrát. Vedle přihlášení přes elektronický občanský průkaz či přes datovou schránku se nově budete moci přihlásit i prostřednictvím tzv. bankovní identity. Tuto možnost zatím nabízí Česká spořitelna a ČSOB, Komerční banka pak bankovní identitu testuje. Další banky by se pak měly v následujících měsících připojit. Přístup do Portálu by tak byl stejný jako přístup do vašeho elektronického bankovnictví. Přihlášení i provoz Portálu občana jsou bezpečné a zdarma. Pro bezproblémové prohlížení nedoporučujeme používat prohlížeč Internet Explorer.

Vstup na Portál občana města Opavy (zde)

Registrace pomocí datové schránky (zde)

Registrace pomocí elektronického občanského průkazu (tzv. eOP) (zde)

Informace o elektronickém občanském průkaze (zde)

Informace o tom, jak zřídit datovou schránku (zde)

Informace o bankovní identitě a seznam zapojených bank (zde)

Vstup na Portál veřejné správy (zde)

 

 

Vytvoření webových stránek bylo financováno z Operačního programu Zaměstnanost