Zasedání zastupitelstva na základě žádosti čtrnácti členů

Upraveno: 26.11.2020

POZVÁNKA

13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
konaného dne 26.11.2020 v 9:00 hodin
v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

 

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetek města – prodej části Dukelských kasáren
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský
(materiál původně připraven na 14. 10. 2020 bude aktualizován a dodatečně rozeslán)

6.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

7.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města