Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva dne 14. 10. 2020

Upraveno: 13.10.2020

POZVÁNKA

13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 14. 10. 2020 v 16:00 hodin
v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská ul. 71, Opava, školící a zasedací místnost - budova D

 

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Žídková

5.

Majetkové záležitosti -  Dukelská kasárna část B
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Bc. Pavel Vltavský

6.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitelstva města
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

7.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

 

Pozvánka je doklad pro poskytnutí pracovního volna podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města