Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva

Upraveno: 07.09.2020

POZVÁNKA

na 12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy konaného dne 7. září 2020 v 9:00 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava

Program

1.

Zahájení
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

2.

Volba ověřovatelů zápisu
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

3.

Volba členů návrhové komise
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Žídková

4.

Schválení programu zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Bc. Jana Müllerová

5.

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové bezúročné půjčky
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

6.

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava - "kotlíkové dotace"
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Martin Škrabánek

7.

Dodatek č. 2 zřizovací listiny - Seniorcentrum Opava, p. o. - Penzion IV.
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Bc. Iva Paletová

8.

Program regenerace městské památkové zóny Opava - aktualizace 2020 - 2025
písemně předkládá Ing. Michal Jedlička
zpracoval Ing. Bc. Jana Kavanová DiS.

9.

Žádost Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

10.

Žádost Mateřské školy Opava, Havlíčkova o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

11.

Žádost základních škol o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektů
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

12.

Bezúplatné předání movité věci LED světelné časomíry Základní škole Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Andrea Štenclová

13.

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2020 v rámci dotačního Program SPORT 2020
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

14.

Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2020 v rámci dotačního Program KULTURA 2020
písemně předkládá Bc. Hana Brňáková
zpracoval Ing. Lenka Jiskrová

15.

Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro IBV Stromovka
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

16.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod bytovým domem Skřivánčí 8, části pozemku za domem Dolní náměstí 1, částí pozemků před rodinným domem U Hřbitova 61
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

17.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej pozemků, které jsou součástí zahrad
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

18.

Majetkové záležitosti - změna kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej předzahrádky
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

19.

Majetkové záležitosti - prodej pozemku u rodinného domu v lokalitě Za Humny
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

20.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků přináležejících k bytovým domům Máchova 3,5,7
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

21.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků v lokalitě Otická (za Lidovým domem)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

22.

Majetkové záležitosti - kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej pozemku funkčně souvisejícím s bytovým domem a prodej pozemku pod garáží
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

23.

Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod stavbami garáží
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

24.

Majetkové záležitosti - převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

25.

Majetkové záležitosti- bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

26.

Majetkové záležitosti - souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

27.

Majetkové záležitosti - dodatek č. 2 ke kupní smlouvě, spol. Venkato
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

28.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku v lokalitě Sadová - Mostní
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Taťána Tomšíková

29.

Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku v areálu na ulici Krnovská, Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Bc. Dalibor Majdanics

30.

Majetkové záležitosti - záměr odkupu pozemku ul. Rybářská
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Ing. Radka Honková

31.

Nabídka na odkoupení nemovitosti, Praskova 457/1, Opava
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

32.

Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, Dukelská kasárna část B

předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

33.

Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, přístavba u zimního stadionu
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

34.

Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí, Malý a Velký
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

35.

Kupní smlouva, k. ú. Podvihov
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

36.

Prominutí úroků z prodlení - užívání nebytových prostor (bývalá Alhambra)
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Ivana Sýkorová

37.

Smlouva o nájmu a provozování kanalizací - Dodatek č. 2 

předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

zpracoval Pavlína Černohorská

38.

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2020 - dodatek č. 1 ke smlouvě
písemně předkládá PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
zpracoval Mgr. Monika Čermínová

39.

Schválení dodatku č.4 ke smlouvě - Komerční banka a.s.
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

40.

Záměr přijetí úvěru
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

41.

Dotace ostatní - Železniční modeláři ve Lhotě, z.s. - modelové kolejiště
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

42.

Dotace ostatní - CHRONEA WORKS s.r.o. - Opavská staletí - hrad a zámek
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

43.

Dotace ostatní - Tělocvičná jednota Sokol Opava - nástavba skladovací haly na Tyršově stadionu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

44.

Dotace ostatní - Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s.- pořízení 2ks planší (šerm)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

45.

Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert - zrušení koncertu
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

46.

Dotace ostatní - Armáda spásy v České republice, z. s. - Domov Přístav
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

47.

Dotace ostatní - Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osada Zahradní Opava - oplocení
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

48.

Dotace ostatní - Domov Bílá Opava, příspěvková organizace - energie
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

49.

Slezská univerzita v Opavě - prodloužení použití dotace
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

50.

Rozpočtová opatření 2020 - úpravy v souvislosti s COVID - 19
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

51.

Hokejový klub Opava s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Ing. Lenka Grigarová

52.

Zpráva o činnosti orgánů města (rada města, výbory zastupitelstva)
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

53.

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení ZMO
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

54.

Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

55.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města
písemně předkládá JUDr. Tomáš Elis
zpracoval Renata Zahradníková

56.

Dotazy, připomínky a podněty občanů města
písemně předkládá Ing. Tomáš Navrátil
zpracoval Renata Zahradníková

(v době od 13:00 hodin do 13:30 hodin)

57.

Závěr
předkládá Ing. Tomáš Navrátil

V době od 12:00 do 13:00 hodin – polední přestávka

Bod 56. Dotazy, připomínky a podněty občanů města (bude projednáván od 13:00 hodin do 13:30 hodin). V případě, že v sále bude 100 a více lidí, budou muset mít přítomni roušku či jinou ochranu úst. Proto prosíme, vezměte si roušku s sebou.

 

   

Ing. Tomáš Navrátil   v.r.
primátor města


Videopřenos z jednání můžete sedovat on-line na www.youtube.com/mestoopava.