Přihlaste svůj Nápad pro Opavu a získejte na něj až 300 tisíc

Upraveno: 14.04.2023
Máte nápad, jak změnit naše město, a nevíte, co s ním a na koho se obrátit? Chcete se aktivně zapojit do života v Opavě? Město zavádí tzv. participativní rozpočet s názvem Nápady pro Opavu, na který zastupitelstvo města uvolnilo částku 300 tisíc korun.

Opava se přidává k městům s participativním rozpočtem

Máte nápad, jak změnit naše město, a nevíte, co s ním a na koho se obrátit? Chcete se aktivně zapojit do života v Opavě? Statutární město Opava od letošního roku zavádí tzv. participativní rozpočet s názvem Nápady pro Opavu, na který zastupitelstvo města uvolnilo částku 300 tisíc korun. Tyto peníze mohou být použity třeba právě na váš projekt. Město tyto peníze poskytne na nápady, které získají ve veřejném hlasování na nových webových stránkách Zdravého města Opava www.zdravemestoopava.cz nejvyšší počet hlasů.

A jak přesně bude celý proces probíhat? Možná už dlouho vnímáte, že ve vašem okolí něco chybí, že by se něco mělo změnit nebo opravit. S návrhem může přijít každý občan Opavy, který je starší 15 let. „Váš projekt musí splnit i další podmínky výzvy, a to, že se místo realizace vašeho nápadu nachází na pozemcích nebo v budově patřících městu. Orientačně také zjistěte, jaké náklady a časový harmonogram bude na jeho realizaci potřeba. Samotná realizace pak musí proběhnout do konce roku 2017,“ vysvětlila koordinátorka Zdravého města Barbora Bendíková.

Vaše návrhy projdou nejprve formální kontrolou, která ověří, jestli je formulář správně vyplněn, jestli jsou doloženy všechny povinné přílohy a zda se nápad týká pozemků a budov ve vlastnictví statutárního města Opavy. Pokud to bude potřeba, pracovníci Odboru rozvoje města a strategického plánování vás vyzvou k doplnění informací do 5 kalendářních dnů.

Návrhy, které projdou formální kontrolou, posoudí v další fázi zaměstnanci Magistrátu města Opavy, konkrétně Odboru přípravy a realizace investic, Odboru hlavního architekta a územního plánování a Odboru životního prostředí. Zjišťovat budou, jestli jsou nápady z technického pohledu proveditelné a jestli je jejich uskutečnění v kompetenci města. V červnu budou všechny realizovatelné návrhy představeny veřejnosti, a to na stránkách www.zdravemestoopava.cz.

O tom, které návrhy budou nakonec realizovány, rozhodnou hlasováním sami občané města Opavy. Hlasování se uskuteční od 1. do 30. června 2017.

Pokud bude první ročník úspěšný, město chce v Nápadech pro Opavu pokračovat i v dalších letech.

Na webu www.zdravemestoopava.cz najdete i všechny náležitosti a informace vztahující se k výzvě Nápady pro Opavu 2017. Další informace vám poskytne Odbor rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy (Horní náměstí 67). Kontaktní osobou je Barbora Bendíková, barbora.bendikova@opava-city.cz, telefon 553 756 400. V případě osobní konzultace vašeho návrhu je nutná telefonická rezervace termínu schůzky.

Průběžné informace o Nápadech pro Opavu najdete na www.zdravemestoopava.cz, www.facebook.com/mestoopava a v Hlásce.