Přijímáme nominace na Cenu Petra Bezruče

Upraveno: 14.04.2023
Kdo by se měl stat držitelem Ceny Petra Bezruče za letošní rok? Své kandidáty můžete přihlásit i vy, a to do konce března. O udělení pak rozhodnou zastupitelé. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50.000 Kč.

Již od roku 1959 uděluje město jako nejvyšší ocenění v oblasti kultury Cenu Petra Bezruče. Ta je udělována za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kultury města nebo za mimořádný tvůrčí čin, který přispěl k dalšímu rozvoji kulturního života slezské metropole a regionu. Tuto cenu nelze udělit in memoriam, je udělována co dva roky a je ji možné udělit jak jednotlivcům, tak kolektivům.

Cena byla celkově udělena již 37 krát. Vzpomeňme, že ji obdrželi například Vilém Závada, Emanuel Křenek, Miloš Kačírek či Bohdan Sláma. V posledních letech pak Ilja Hurník, Jaroslava Poláková nebo Evžen Trupar,“ dodává Jana Foltysová, vedoucí Odboru kancelář primátora, který udělení ocenění zajišťuje.

Cena je zpravidla udělována v rámci festivalu Bezručova Opava a ani letošní rok nebude výjimkou. „Cena bude předána v září na festivalu a už nyní s napětím očekávám, koho občané našeho města nominují,“ uvedl hlavní organizátor festivalu Petr Rotrekl s tím, že nominace budou přijímány do 31. března. O udělení ceny rozhodne zastupitelstvo na základě návrhu již projednaného kulturní komisí a radou města. Součástí ocenění je finanční odměna ve výši 50.000 Kč. Zásady ocenění a poct najdete zde.

Pokud víte o někom, kdo by si Cenu Petra Bezruče zasloužil, nezapomeňte jej nominovat. Formulář pro nominaci je ke stažení zde nebo je možné si jej vyzvednout v Turistickém informačním centru. Návrhy pak zasílejte na e-mail jana.foltysova@opava-city.cz nebo posílejte na Magistrát města Opavy, Odbor kancelář primátora, Horní náměstí 69, 746 01 Opava. Na obálce uveďte „Cena Petra Bezruče“.

Použitím tohoto odkazu najdete seznam oceněných osobností.