Projekt přinesl nové učebny a konektivitu na Krnovské

Upraveno: 01.04.2024
Ilustrační obrázek

Dva roky se Základní škola Opava, Krnovská, intenzivně připravovala a promýšlela projektový záměr, který by umožnil učit žáky v moderních třídách za využití digitálních technologií, a to nejen v předmětech informatiky. V roce 2023 se škola přihlásila do výzvy IROP a stala se úspěšným žadatelem s projektem „Vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ Mařádkova“ reg. číslo CZ.06.04.01/00/22_111/000166. Cílem projektu bylo zkvalitnit zázemí pro výuku odborných předmětů tak, aby odpovídala aktuálním trendům a požadavkům na kvalitní vzdělávání a na vzdělávací infrastrukturu.

„Projekt jsme časově rozdělili na dvě etapy, přičemž první etapa přinesla žákům i pedagogům dvě zcela nové učebny – učebnu cizích jazyků a mobilní učebnu – studovnu, do kterých bylo pořízeno 31 notebooků,“ uvedla Monika Kamradková, ředitelka ZŠ Mařádkova, pod kterou objekt Krnovská spadá s tím, že součástí projektu bylo naplnění a zajištění standardu konektivity podle parametrů MŠMT tzn. zajištění správy a bezpečného připojení všech mobilních i počítačových zařízení a další náležitosti. Těmi jsou vybudování nového serverového prostředí, datových rozvaděčů, síťových úložišť a licencí. Učebny jsou vybaveny novým nábytkem, interaktivními displeji umožňujícími sledovat, sdílet a vyhodnocovat práci jednotlivých žáků i skupin. Pro efektivnější výuku cizího jazyka pedagogové využívají software aplikace pro řízení výuky cizích jazyků, který propojuje učitelské stanoviště s pracovním stanovištěm žáka, zajistí komfort při řízení výuky (rozdělení do skupin, propojování žáků, zvyšování úrovně mluvení, poslechu, čtení i psaní, zajistí evaluační nástroje – testovací, chatovací a hlasovací moduly).

Ukončenou část projektu pro budovu ZŠ Krnovská, která si vyžádala celkovou investici ve výši 5 milionů Kč předfinancovalo město Opavy. Následně bylo využito dotace IROP, která činila více než 4,5 milionu Kč, takže zřizovatel nakonec uhradil je desetinu z celkových nákladů.

Děkujeme vedení města i odboru školství za podporu školy v projektu a věříme, že i druhá etapa, tentokráte na pracovišti Mařádkova 15., bude zdárně realizována a škola tak získá nové prostory pro učení žáků v 21. století i v této budově," dívá se dopředu Monika Kamradková.

Martin Kůs
tiskové oddělení