Prostor na ulici Mezi Trhy je k pronájmu

Upraveno: 03.01.2023
Ilustrační obrázek

Město Opava vyhlásilo záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 265,21 m2 na adrese Mezi Trhy 109/3 a 110/5. Prostory, které se nacházejí v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží a v mezipatře budov stojících na parcelách č. 365 a 364, sloužily doposud pro provozování prodejny spodního prádla. 

Zájemci mohou své nabídky podávat do 31. ledna do 13 hodin, a to v zalepené obálce označené textem Neotvírat – nabídka na pronájem, ulice Mezi Trhy 3, 5 na podatelně Magistrátu města Opavy na Horním náměstí 69. Později podané nabídky nebudou hodnoceny.

Nabídka musí obsahovat měsíční nájemné nejméně ve výši 29 tisíc korun + DPH a informaci o záměru využití prostor. Přijata bude jen za podmínky složení peněžité jistoty 5 tisíc Kč. Vše o podmínkách jejího složení i vrácení zpět na účet, další nutné náležitosti nabídky a podrobnější informace jsou zveřejněny v záměru vyvěšeném na úřední desce magistrátu. Ta je v elektronické podobě dostupná na www.opava-city.cz. Bližší informace i na telefonech 553 756 803 nebo 604 229 394.

 

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení