Radnice nabízí deset volných bytů v městských domech

Upraveno: 07.03.2023
Ilustrační obrázek

Opavská radnice nabízí zájemcům o bydlení 10 volných bytů v městských domech. Jedná se o byt velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 5, dále byty velikosti 2+1 na adresách Horní náměstí 33, Horní náměstí 34, Hrnčířská 7, Hrnčířská 11, Mezi Trhy 4, Mezi Trhy 7, Mezi Trhy 8 a dále byty velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 a Hrnčířská 4 v Opavě.

              Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 15. 2. 2023 v 9.00 a 1. 3. 2023 v 15.00 a začínají vždy na adrese Hrnčířská 5 v Opavě (vchod ve dvorním traktu). Byty si taktéž můžete virtuálně prohlédnout na fotkách, které jsou připojeny k vyvěšenému oznámení ke konkrétnímu bytu. Současně si můžete otevřít i evidenční list k bytu, kde jsou uvedeny rozměry a vybavení bytu včetně teoretické výše záloh za služby. Na oznámení jsou informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek.

Obsah stránky v bodech (kliknutím na odkaz se přesunete níže na stránce): 

Základní informace

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1. února 2023 do 3. března 2023 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 10 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“ (lze získat fyzicky na podatelně MMO nebo na na www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/zivotni-situace/bydleni/byty-penziony-ubytovny.html).

Předepsaný formulář je stanoven maximálně na 5 bytů, a proto upozorňujeme všechny žadatele o volné byty, že si mohou do žádosti vypsat maximálně 5 bytů. Pokud bude vypsáno v žádosti více bytů než stanovených 5 volných bytů, např. formou přílohy, nebude k těmto bytům mimo stanovený počet přihlíženo. Proto je nutno z 10 nabízených bytů pečlivě vybrat pouze 5 volných bytů, které zapíšete do stanovené žádosti.

Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která  se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt.

Kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti se bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Nezapomeňte, že poslední termín odevzdání obálek s nabídkami je 3. 3. 2023 do 15.00.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 6. 3. 2023 ve 14.00 ovšem jedině za podmínky, že se bude moci otevírání obálek za přítomnosti veřejnosti uskutečnit v tomto stanoveném termínu.

Na závěr uvádíme doporučení - neuvádět v nabídkách na jednotlivé byty celá čísla jako např. 70,00 Kč, ale lépe i včetně haléřů např. 70,35 Kč a to proto, ať se nesetkají stejné nabídky od různých žadatelů o byt.

Prosím nadepisujte obálky nápisem „Výběrové řízení na byty“, aby došlo ke správnému zařazení Vaší žádosti.    

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

Městský byt na ulici Hrnčířská 5

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 33

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Horní náměstí 34

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 7

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 11

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Mezi Trhy 4

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Mezi Trhy 7

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Mezi Trhy 8

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Krnovská 30

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 4

Virtuální prohlídka bytu