Radnice nabízí pět volných bytů v městských domech

Upraveno: 01.07.2022
Ilustrační obrázek

Opavská radnice nabídne zájemcům o bydlení 5 volných bytů v městských domech. Jedná se o byty velikosti 2+1 na adresách Mezi Trhy 3, Mezi Trhy 4, byty velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4, Krnovská 28 a dále byt velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě.

Termíny prohlídek bytů jsou stanoveny na 15. 6. 2022 v 9 hodin a 29. 6. 2022 v 15 hodin a začínají vždy na adrese Mezi trhy 3 v Opavě. Byty si můžete virtuálně prohlédnout na fotkách, které jsou připojeny k vyvěšenému oznámení ke konkrétnímu bytu. Současně si můžete otevřít i evidenční list k bytu, kde jsou uvedeny rozměry a vybavení bytu včetně teoretické výše záloh za služby. Na oznámení jsou informace o způsobu výběrového řízení, podmínkách a termínu ukončení přijímání přihlášek.

Obsah stránky v bodech (kliknutím na odkaz se přesunete níže na stránce): 

 

Základní informace

 

Upozorňujeme občany, že v termínu od 1. 6. 2022 do 1. 7. 2022 bude na úřední desce Magistrátu města Opavy zveřejněno oznámení o výběrovém řízení na pronájem 5 uvolněných bytů v majetku statutárního města Opavy. Výběrové řízení je založeno na principu nabídky výše měsíčního nájemného (uvedené za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu), kterou stanoví žadatel do předepsaného formuláře „Žádosti o pronájem městského bytu“ (lze získat fyzicky na podatelně MMO nebo na na www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/zivotni-situace/bydleni/byty-penziony-ubytovny.html).

Pořadí nabídek žadatelů se stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka, která se nejvíce blíží nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt.

Kromě tradičního přehledu vlastnictví pro žadatele a členy společné domácnosti se bude dokládat čistý měsíční příjem žadatele za posledních 6 měsíců.

Nezapomeňte, že poslední termín odevzdání obálek s nabídkami je 1. 7. 2022 do 15 hodin.

Otevírání obálek s žádostmi o pronájem městského bytu se uskuteční za přítomnosti veřejnosti v zasedací místnosti Rady města,  Horní náměstí 69 v Opavě, v přízemí budovy vlevo od výtahu dne 18. 7. 2022 ve 14 hodin.

Na závěr uvádíme doporučení - neuvádět v nabídkách na jednotlivé byty celá čísla jako např. 70,00 Kč, ale lépe i včetně haléřů např. 70,35 Kč a to proto, ať se nesetkají stejné nabídky od různých žadatelů o byt.

Prosím nadepisujte obálky nápisem „Výběrové řízení na byty“, aby došlo ke správnému zařazení Vaší žádosti.    

Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle  553 756 804.

Upozornění pro žadatele zrušeného výběrového řízení na volné byty v únoru 2022, kteří si v tomto období již podali žádost:
I přes skutečnost, že podané žádosti včetně připojených dokladů na toto výběrové řízení byly archivovány na odboru majetku města, s přihlédnutím k velké časové prodlevě a k podmínkám stanovených v platných zásadách, nelze již tyto podklady použít. Proto je nutno požadované doklady opětovně vyřídit a podat novou žádost.

Oddělení správy a evidence budov - odbor majetku města

Městský byt na ulici Mezi Trhy 3

Virtuální prohlídka bytu

 

 

Městský byt na ulici Mezi Trhy 4

Virtuální prohlídka bytu

 

 

Městský byt na ulici Krnovská 28

Virtuální prohlídka bytu

 

Městský byt na ulici Hrnčířská 4

Virtuální prohlídka bytu

 

 

Městský byt na ulici Krnovská 30

Virtuální prohlídka bytu