Schválený rozpočet fondu dopravy na rok 2020

Upraveno: 09.01.2020

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 39. schůzi dne 4. prosince 2019 projednala návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Svým usnesením č. 846 tento rozpočet přijala.

Schváleným rozpočtem fondu dopravy jsou zajištěny finanční prostředky na výstavbu a přípravu klíčových dopravních staveb v Moravskoslezském kraji. Schválený rozpočet Státní fond dopravní infrastruktury oficiálně zveřejnil 7. ledna 2020.

Martin Dostál

tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

  

 

Ke stažení