Sečení trávy ovlivňují klimatické podmínky

Upraveno: 03.01.2020
Přetrvávající sucho a rychlé ubývání hmyzu z krajiny vedou radnice napříč republikou k omezování sečení trávy na území města. Harmonogram sečení ovlivňují také klimatické podmínky, opožďuje se například i kvůli vytrvalému dešti.

Obyvatelé českých měst si budou muset zvykat na přírodnější ráz trávníků v okolí svého bydliště. Přetrvávající sucho a rychlé ubývání hmyzu z krajiny vedou radnice napříč republikou k omezování sečení trávy na vybraných místech.

Nejen velké zelené plochy, ale také pásy podél vozovek sečeme podle lokality v různých intenzitách 3 až 7x ročně. Trávníky v centru měst a na sídlištích či zelené pásy podél vozovek zarostlé zůstat nemohou, proto je sečeme mnohem častěji než třeba silniční příkopy a zeleň nižší důležitosti,  vysvětlil Martin Girášek, náměstek Technických služeb, které zajišťují údržbu zeleně. Při té se bude vycházet z Adaptační strategie města, která reaguje na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu a hledá opatření, jak je co nejvíce zmírnit. "Jedním z doporučení je ponechávat větší výšku travního porostu, proto budeme travnaté plochy sekat v závislosti na klimatických podmínkách, průměrně se počítá se snížením o jedno sečení ročně," dodal Girášek.

Postup sečení jednotlivých zelených ploch, kterých je na území města více než 1 milion m2, je realizován podle harmonogramu prací a podle klimatických podmínek, které jsou nepředvídatelné. To se projevilo například  v posledních dvou kalendářních týdnech, kdy se  naopak sečení některých ploch odkládalo z důvodu převládajících dešťů a termín se tak zpozdil. V průběhu 22. kalendářního týdne bude během prodloužených směn zpoždění dohnáno a dále bude sečení probíhat podle harmonogramu. 

Již vloni začaly ve Slezské metropoli vznikat květnaté louky, které nahrazují jak travnaté plochy, tak dřívější letničkové záhony. Poměrně velké luční porosty zdobí Městské sady, menší pak vyrostly na vybraných místech v centru města na ulici U Fortny, Popské za Slezankou, Praskově,  Partyzánské u pěší zóny na ulici Šrámkově, na náměstí Republiky a Horovo náměstí či u Katastrálního úřadu. Ve výsevu se bude pokračovat také letos, nově je již založena květnatá louka na Náměstí Slezského odboje. 

Závěrem bychom chtěli požádat, aby nenechavci zelenou výsadbu neničili nebo ji nepřesazovali  na vlastní pozemky. Maří tak nejen práci našich zahradníků, ale také kazí všem Opavanům i turistům radost z toho, jak rozkvetlé květnaté louky celé město oživují," uzavřel Martin Girášek.

Mapu údržby zeleně najdete zde

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí