Stát má pravomocné územní rozhodnutí na obchvat Skrochovic

Upraveno: 07.08.2023
Ilustrační obrázek

Moravskoslezský krajský úřad v pondělí dne 7. srpna 2023 Ředitelství silnic a dálnic České republiky potvrdil, že územní rozhodnutí stavby „I/57 Skrochovice, obchvat“ nabylo dne 1. srpna 2023 právní moci. 

„To že územní rozhodnutí na tuto stavbu je pravomocné je velmi dobrá zpráva, a to nejen pro lidi ve Skrochovicích, ale také pro všechny řidiče, kteří každodenně využívají sedmapadesátku mezi Opavou a Krnovem. Je to další významný krok v pokračování přípravy této, pro západní část našeho kraje, důležité dopravní stavby,“ říká předseda Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 – I/57 a opavský radní pro dopravu Petr Popadinec.
 „Je naprosto nezbytné tuto stavbu zrealizovat. Směřujeme tak k dobudování kapacitního a bezpečného spojení z Opavy na Krnov a hlavně k celkové kompletaci západní větve tzv. „Slezského kříže“. Toto rozhodnutí je jednoznačně krokem vpřed,“ dodává tajemník Sdružení Martin Dostál. 

Na státem připravovanou přeložku silnice I/57 čekají lidé ve Skrochovicích na Opavsku řadu let. Tu dlouhodobě prosazuje Obec Brumovice ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Sdružení nechalo v předstihu zpracovat jak technickou studii, společně s výpočtem ekonomické efektivity (HDM-4), tak i dokumentaci EIA. V prosinci 2017 bylo vydáno kladné rozhodnutí EIA. V říjnu 2019 pak centrální komise ministerstva dopravy tuto schválila.

Samotná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) prošla procesem supervize ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury. Na tuto státní investici naváže chodník, který od napojení obchvatu povede podél stávající krajské komunikace směřující do Brumovic. Ten zde citelně chybí a vybuduje ho na své náklady obec.

„Sdružení nám finančně hodně pomohlo s technickou studií návrhu vedení tohoto chodníku. Už jsme vysoutěžili zpracovatele příslušného stupně projektové dokumentace. Ve schváleném rozpočtu Sdružení na letošní rok bude na tuto dokumentaci uvolněna částka 600 tisíc korun. Chceme stavbu chodníku připravit tak, aby se mohla stavět zároveň s obchvatem Skrochovic,“ říká závěrem starosta obce Brumovice František Kuča.

 

Ing. Bc. Martin Dostál
tajemník, Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57
tel.: 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz