Radní prodloužili termín úhrady poplatků o půl roku

Upraveno: 14.06.2020
Ilustrační obrázek

Článek byl publikován 8. 4. 2020.

Město Opava se rozhodlo vyjít vstříc občanům v této nelehké době a prodloužit lhůtu, do které je nutné uhradit poplatky za psa a komunální odpad. „Víme, že je teď řada Opavanů ve finanční tísni, proto radní schválili, že při zaplacení poplatku do půl roku od původně daného termínu, nebudou občané sankcionováni, " uvedl primátor města Tomáš Navrátil.

Obecně závazná vyhláška schválená zastupiteli stanovila datum splatnosti poplatku za psa na 31. března, za komunální odpad pak na 31. května. Nyní ale majitelům čtyřnohých mazlíčků nehrozí pokuta za nezaplacení až do konce září. Poplatek za komunální odpad musí Opavané uhradit nejpozději do 30. listopadu. 

Radní mysleli i na poskytovatele ubytování. I tady došlo k posunu termínu, poplatek z pobytu za první, případně druhý kvartál letošního roku, je možné zaplatit do 15. října.

Přehled všech poplatků je uveden na webu města.

Poplatky bude možné později uhradit standartním způsobem na pokladnách magistrátu, ty jsou ale nyní zavřené. U bezhotovostní platby jsou v případě dotazů k dispozici pracovnice magistrátu z oddělení daní a poplatků, a to na telefonu 553 756 651 nebo 652. Další, letos novou a momentálně nejjednodušší možností je platba přes Portál občana.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí