Ulici Mezi Trhy na několik dní omezí betonování

Upraveno: 04.04.2024
Ilustrační obrázek

Od 3. dubna 2024 dojde k úplnému uzavření chodníku v ulici Mezi Trhy, a to před domy č. 1, 3, 5 a 7 (pravý chodník ve směru z Dolního náměstí na Horní náměstí). Dojte tak rovněž k omezení přístupu do obchodů v této části ulice. Firma, připravující nové betonové květníky pro zazelenění, zde bude betonovat podélné pásy. Předpokládané omezení průchodu místem bude až do vyzrání hmoty, tedy do 8. dubna 2024, následující den už bude úsek opět částečně průchozí. V případě nepříznivého počasí se ale celá akce může posunout.

Jak jsme vás již předem informovali (např. v březnovém měsíčníku Hláska), realizace stavby v ulici Mezi Trhy patří do programu „Modrozelená infrastruktura v centru města Opavy“ a zahrnuje umístění betonových květníků pro dřeviny i zeleň, odpadkových košů a laviček. Jedná se o jednu z aktivit projektu „Lepší města pro život – vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností“ financovaného z Norských fondů, v rámci které připravuje město úpravu zeleně v samém centru, tedy na Horním náměstí, ulici Mezi Trhy, na Dolním náměstí, ale také třeba v okolí vlakového nádraží. Celkové náklady spojené s realizací celého záměru s výjimkou části Horního náměstí, by měly být zhruba 4,3 milionu Kč, z dotace bude hrazeno 2,8 milionu Kč. Samotné náklady na prostor Horního náměstí se odhadují na 4,7 milionu Kč, ale přesnou částku poznáme až na konci výběrového řízení.

Aby se vše mohlo realizovat, musely Technické služby Opava nejprve odstranit stávající ocelové konstrukce a starší nevzhledné betonové květníky. Teď se už připravuje nová zeleň, která bude osázena do nových betonových květníků a současně bude pořízen další mobiliář, jako jsou odpadkové koše či odpočinkové lavičky. Možná jste si právě položili otázku, proč se to dělá, když jen vyměníme betonové květníky za betonové květníky? Odpověď nám řekl hlavní architekt města Opavy Petr Stanjura: „Když jsme se začali veřejným prostorem městského centra zabývat, samozřejmě jsme uvažovali o tom, že nové stromy prostě zasadíme do země a ony tam budou růst a mohutnět. Sledovali jsme tím několik aspektů, od vizuálního zkrásnění prostoru až po ochlazení chodníků a možnosti odpočinku ve stínu. Bohužel jsme ale narazili na problém v tom, že pod povrchem je řada rozvodů inženýrských sítí, které nám neumožňují zasazení stromů, protože by mohlo dojít k jejich poškození a havárii třeba prorůstajícími kořeny.“

A tak lidé z města museli hledat jiné možnosti a inspiraci našli v mobilních květnících, používaných v zahraničí. Samozřejmě se jedná o modernější a funkčnější systém. Část nových nádob totiž svým dnem i tak umožní prorůstání kořenů a výživu dřeviny půdní vlhkostí, kdy položené speciální fólie zajistí, že svým růstem nepoškodí rozvody vody či plynu. S těmi se počítá hlavně u větších dřevin, jako jsou platany. Další květníky pak umožní potřebnou variabilitu prostoru, protože budou mobilní. 

Martin Kůs
tiskové oddělení