Žádost o změnu projektu v rámci dotací 2020

Upraveno: 10.12.2020
Ilustrační obrázek

V souvislosti s pandemií COVID–19 a vyhlášením nouzového stavu v rámci ČR došlo ke změnám v celé řadě projektů. S ohledem na opakované požadavky ze strany příjemců dotace týkající se možnosti provedení změn nad rámec uzavřené Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy bude příjemcům umožněno podat Žádost o změnu projektu.

Příjemci jsou povinni zažádat o změnu projektu na formulářích „Žádost o změnu projektu 2020“ a „aktualizovaný nákladový rozpočet“, které jsou k dispozici na https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/dotace/dotacni-programy-2020/ v sekci příslušného dotačního programu.

Vyplněný formulář „Žádost o změnu projektu 2020“ a aktualizovaný nákladový rozpočet včetně personálního zajištění mohou příjemci dotace zasílat na odbor rozvoje města a strategického plánování nejpozději do 31.07.2020:

  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (držitele poštovní licence), nebo
  • prostřednictvím podatelny Magistrátu města Opavy, na adrese Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava, nebo
  • datovou zprávou, ID datové schránky: 5eabx4t (žádost i rozpočet musí být opatřeny elektronickým podpisem s časovým razítkem).

Kontaktními osobami pro odevzdání Žádosti o změnu projektu jsou pracovníci odboru rozvoje města a strategického plánování: