Úprava termínu svozu SKO

Upraveno: 26.05.2023
Ilustrační obrázek

Na základě prvních zkušeností Technických služeb Opava byl pozměněný termín svozu nádob na směsný odpad oproti původně zveřejněnému harmonogramu v ulicích Rooseveltova, Boženy Němcové, Horní schody a Slavičí.

Nově jsou svozy v těchto ulicích ve čtvrtek vždy v lichý kalendářní týden. Současně ulice Lužická a Tylova budou sváženy v sudý kalendářní týden ve čtvrtek.

Martin Kůs
tiskové oddělení