Velký úklid Opavy začne 20. dubna

Upraveno: 27.04.2020
Ilustrační obrázek

Oblíbený jarní úklid Opavy letos začne v pondělí 20. dubna a potrvá čtyři dny. Město přistaví kontejnery, do kterých občané mohou nosit odpad ze zahrad nebo z prostranství kolem jejich domů. S ohledem na probíhající koronavirovou pandemii však lidé musí na sběrných místech dodržovat hygienická pravidla.

Počet přistavovaných velkoobjemových kontejnerů byl snížen v lokalitách, kde byl zaveden pravidelný svoz bioodpadu. Zbývající kontejnery budou rozmístěny podle harmonogramu níže od 20. do 24. dubna, vždy v době od 14 do 18 hodin. A co do nich můžete vyhodit? Patří zde suché listí, větve, trávu, plevel, shrabky, kamení, zeminu a jiný inertní odpad tj. ten, který nemá nebezpečné vlastnosti.

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Den 

Ulice 

Konkrétní místo 

20. 4. 

Jateční   

dvůr u domu č. 8 do zeleně 

Slámova    

u opěrné zdi 

Englišova 

u prodejny potravin 

21. 4. 

Stará silnice 

Stará silnice č. 52 

nám. Svaté trojice 

zelený pás 

Žižkova 

křižovatka s ul. Nadační 

22. 4. 

Válečkova 

zelená plocha, křižovatka s ulicí U Lučního mlýna 

Zahradní 

zelená plocha v parčíku naproti Tyršova č. 51–53 

Fügnerova 

zelený pás podél vozovky, naproti domu Fügnerova č.21 

23. 4. 

Gudrichova 

zelená plocha u sběrny surovin 

Bílovecká 

plocha před SÚS 

U Hřbitova 

plocha za hřbitovní zdí 

Boženy Němcové 

zelená plocha u kontejnerového stání 

 

Další odpady – kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od olejů a nátěrových hmot můžete bezplatně odevzdat ve sběrných místech, jejichž rozpis je uveden níže. Zároveň je třeba myslet na to, že do sběrného dvoru patří motorové a jiné minerální oleje. Rostlinné oleje z fritování a smažení lze vyhodit do černých nádob s oranžovým víkem, které jsou ve městě rozmístěny od konce uplynulého roku.

 

Provozní doba sběrných dvorů

(15. 3. – 15. 11.)

Hálková ul. v Kateřinkách

provozní doba: letní provoz - pondělí až pátek od 11 do 17:30 hod., sobota od 8 do 11 hod., zimní provoz - středa od 11 do 17:30 hod., sobota od 8 do 11 hod. 

Bílovecká ul. v Kylešovicích

provozní doba: letní provoz - pondělí až pátek od 11 do 17:30 hod., sobota od 8 do 11 hod., zimní provoz - úterý od 11 do 17:30 hod., sobota od 8 do 11 hod. 

ul. Přemyslovců v Jaktaři

provozní doba: letní provoz - pondělí až pátek od 11 do 17:30 hod., sobota od 11 do 17:30 hod., zimní provoz - čtvrtek od 11 do 17:30 hod., sobota od 11 do 14:00 hod.