Vojenské pevnosti se otevřou u nás i v Polsku

Upraveno: 20.09.2022
Ilustrační obrázek

V neděli 25. září se veřejnosti otevře hned osm pěchotních srubů v České republice i v Polsku. Zájemci tak budou mít jedinečnou možnost podívat se do míst, která nejsou běžně přístupná. Prohlídky, které budou probíhat od 10 do 17 hodin, budou navíc komentované. Ve stejný den se můžete také vydat na tradiční komentovaný pochod po linii čs. opevnění.

"Projekt Opevnění Slezska má za úkol představit a zmapovat celý systém vojenského opevnění, který se začal budovat před II. světovou válkou. Právě tato opevnění se silným historickým motivem, který se podařilo usilovnou práci zhmotnit ve velké množství zpřístupněných pevností a otevřených muzeí, nabízí širokou škálu zajímavostí pro turisty a uchovávají střípky této stále ještě nedávné minulosti,” vysvětluje Jan Černý, ředitel Turistické oblasti Opavské Slezsko. 

Komentované prohlídky se budou konat v neděli 25. září od 10 do 17 hod. Na české straně bude zpřístupněno šest objektů a na polské straně objekty dva. Nejen pro děti bude připravena hrací karta s mapkou, kdy při splnění úkolu budete moci získat čokoládovou medaili. Hrací karty, stejně jako odměny budou k dispozici na každém stanovišti. Ve stejný den se můžete vydat na tradiční komentovaný pochod po linii čs. opevnění. 

Díky projektu vznikla také nová webová prezentace, kde jsou k dispozici veškeré detailní informace k akci Otevřené bunkry a také informace o zapojených objektech. Prezentace je dostupná na www.opevneni-slezska.eu

Akce Otevřené bunkry je realizována v rámci projektu „Opevnění Slezska“,  reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002148, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia. Projekt vznikl spoluprací mezi Turistickou oblastí Opavské Slezsko, z.s. a polským partnerem Sdružení pro památky opevnění „Pro Fortalicium“. Samotné akci bude předcházet rovněž vydání tištěného mapového průvodce a spuštění webové prezentace, kde budou k dispozici informace o objektech na české i polské straně. 

"Propojením opevnění a muzeí související s vojenskou tematikou na české i polské straně vzniká velké území, které nabízí mnoho zajímavých míst k navštívení. Věřím, že tímto prvním ročníkem odstartujeme novou tradici a Otevřené bunkry se stanou každoroční záležitostí a přispějí ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti turistické oblasti Opavské Slezsko,” doplnil Jan Černý.