Vyhlášení 19. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

Upraveno: 25.11.2019
Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašuje 19. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena Opava 2016. Přihlášky je možné zasílat do 17. června.

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava vyhlašuje 19. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena Opava 2016. Tu bude slezská metropole hostit ve dnech 24. - 29. října 2016.

Soutěž bude probíhat ve dvou kategoriích, a to v interpretaci a improvizaci. Interpretační soutěž bude tříkolová, první kolo proběhne v Knihovně Petra Bezruče, druhé v chrámu sv. Ducha a třetí v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Soutěž v improvizaci je nezávislá na účasti v interpretační části.

Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni jejího zahájení 30 let. (tj. narozeným od data 24. 10. 1986 včetně.)

Výkony soutěžících bude hodnotit sedmičlenná mezinárodní porota složená z renomovaných varhaníků a pedagogů. Zasedat bude v tomto složení:   

Jon Laukvik, Norsko (předseda)

Hans Fagius, Švédsko

Aude Heurtematte, Francie

Balázs Szabó, Maďarsko

Bernadetta Šuňavská, Slovensko

Jaroslav Tůma, Česká republika

Jarosław Wróblewski, Polsko

Přihlášky na vyplněném formuláři, který lze najít na níže uvedené webové stránce, je možné zasílat e-mailem či poštou do 17. června 2016. Účastnické poplatky za soutěž v interpretaci jsou stanoveny na 1500,- Kč, v improvizaci na 500,- Kč. Soutěžící v interpretaci jsou od poplatku za soutěž v improvizaci osvobozeni. Další informace včetně kontaktů jsou zveřejněny na internetové stránce soutěže http://www.konzervator.cz/organ.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí