Vyhlášení programů pro dotace na rok 2024

Upraveno: 08.09.2023
Ilustrační obrázek

V červnu byly Zastupitelstvem města Opavy schváleny dotační programy na rok 2024. Programové dotace jsou opět vyhlášeny v oblasti Kultura, Prevence kriminality, Životní prostředí a EVVO a Sociální a související služby. Pro některé programy byla oproti minulému roku navržena vyšší alokace finančních prostředků. V rámci programu Kultura činí alokace 3.500.000 korun, Životní prostředí a EVVO 650.000 korun, Prevence kriminality 800.000 korun a Sociální a související služby 44.450.000 korun. Schválení takto navržené výše finančních prostředků bude záviset na schválení rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2024. 

Způsob podávání žádostí bude probíhat stejně jako v předchozím roce, a to prostřednictvím elektronického systému GRANTYS, který je určen nejen pro elektronické podávání žádostí o dotaci, ale i pro správu projektu po dobu jeho realizace, až po podání závěrečného vyúčtování. 

Termín pro podávání žádostí na rok 2024 bude stejný jako v roce minulém. V rámci dotačních programů Kultura, Životní prostředí a EVVO, Prevence kriminality a Sociální a související služby bude možné žádosti podávat v termínu od 1. do 30. září.

Pro žadatele budou i letos v září probíhat bezplatné semináře, zaměřené na bližší seznámení se s jednotlivými dotačními programy, zejména na způsob předkládání žádostí o dotaci. Prezentovány budou rovněž novinky a důležité změny a vyhrazen bude i prostor pro případné dotazy žadatelů. Semináře se uskuteční v zasedací místnosti rady města v přízemí budovy radnice (Hlásky). Termín konání jednotlivých seminářů včetně lhůt pro podávání žádostí je uveden v přehledové tabulce níže.

S programy se můžete již seznámit na webu města v sekci Dotační programy 2024.

POZOR ZMĚNA!

Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu budou předloženy k projednání na zářijovém zasedání Zastupitelstva města Opavy. Výše finančních prostředků pro rok 2024 je plánována v obdobné výši jak v letošním roce, ve kterém bylo městem vyčleněno z rozpočtu 16.000.000 Kč pro opavské sportovní organizace a spolky vykonávající celoroční sportovní činnost na území města. Podrobnější informace budou upřesněny na semináři konaném v září a současně zveřejněny na webu města.

 

Název dotačního programu

Termín pro podávání žádostí 

Seminář pro žadatele

Životní prostředí a EVVO 2024

1. 9. – 30. 9. 2023                             

středa 6. 9. 2023 od 16.00 hodin          

Prevence kriminality 2024

1. 9. – 30. 9. 2023

středa 6. 9. 2023 od 16.00 hodin

Kultura 2024

1. 9. – 30. 9. 2023

čtvrtek 7. 9. 2023 od 15.00 hodin

Sociální a související služby 2024             

1. 9. – 30. 9. 2023

úterý 12. 9. 2023 od 13.00 hodin

Podpora v oblasti sportu 2024

bude upřesněno

středa 13. 9. 2023 od 16.00 hodin