Výročí Opavského kongresu připomíná několik akcí

Upraveno: 14.10.2020
Ilustrační obrázek

Letos na podzim uplyne 200 let od setkání význačných představitelů evropské politiky v Opavě roku 1820. Nikdy předtím a ani poté se již nestalo, aby se v jeden okamžik v našem městě setkali nejvyšší zástupci velmocí — v tomto případě ruský car Alexandr I., rakouský císař František I. a pruský korunní princ Fridrich Vilém IV., který po většinu doby trvání kongresu zastupoval svého otce Fridricha Viléma III. Kongres trval dva měsíce a po tuto dobu muselo naše město poskytnout zázemí i zábavu pro všechny účastníky.

200 let od nejvýznamnější diplomatické události v dějinách Opavy připomene obyvatelům města i jeho návštěvníkům hned několik akcí. Dvě z nich už můžete navštívit dnes, další budou postupně připraveny v říjnu a listopadu. Jejich termíny se v závislosti na nařízení vlády mění, upravené informace jsou na webovém odkaze: https://www.opava-city.cz/opavskykongres/.

V salonku prvního patra Slezského divadla je otevřena výstava Opavský kongres 1820 – evropská politika versus opavská kultura a každodennost doby předbřeznové, která je přístupná během všech večerních představení divadla. Stejně tak již můžete zhlédnout venkovní výstavu u budov spojených s kongresem nazvanou Opavský kongres 1820 – Místa paměti, jenž představuje místa spojená s pobytem zúčastněných evropských osobností v našem městě.  

V sobotu 10. října se měla konat ochutnávka menu Opavského kongresu na zámku v Raduni a od měla být 21. října zpřístupněna výstava Opavský kongres 1820: křižovatka evropské diplomacie v expozici Cesta města opavského Obecního domu. Jen o tři dny později se můžeme přenést do století plného změn v historickém programu Opava v roce 1820 aneb trocha historie nikoho nezabije, kterému bude patřit kostel svatého Václava (tato akce byla přesunuta na březen 2021).

Akce k Opavskému kongresu budou pokračovat i v listopadu, konkrétně se bude jednat o I. Opavské historické sympozium – Opavský kongres 1820/2020, připravované Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě a Noc divadel, kterou připravuje Slezské divadlo.

Jako trvalou památku události se připravuje i kniha Opavský kongres 1820: křižovatka evropské diplomacie, její křest se uskuteční 19. listopadu v Obecním domu a odhalena bude i pamětní deska kongresu na místě, kde probíhala jednání. Tímto místem byl Palác Sedlnických z Choltic, který stával na nároží nynější Masarykovy třídy a Hrnčířské ulice.

Na organizaci připomínky 200 let od Opavského kongresu se podílí řada opavských institucí: kromě statutárního města Opavy jsou to Opavská kulturní organizace, p. o., Slezské zemské muzeum, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Slezské divadlo Opava, Slezská univerzita v Opavě a Zemský archiv v Opavě.

Tiskové oddělení